Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Nu sker all matdistribution med biogasbilar

Nu körs all mat från centralköket och distributions-centralen på Tuna ut med lastbilar som drivs av biogas. Den nya centralen medför samordnade mattransporter och ger bättre möjligheter för lokala företagare och livsmedelsproducenter att leverera sina varor nära.

Tidigare distribuerades all mat från en central i Gävle. Nu blir det mindre transportsträckor och våra två biogasbilar kan sköta alla leveranser på ett miljövänligt sätt, säger Magnus Flodman, logistiksamordnare.

Transporter med vårt egna matavfall som bränsle

Det två nya lastbilarna är de första större distributionsbilar i regionen som drivs av biogas. Bilmodellen finns sedan tidigare i regionen hos Gästrike återvinnare som sopbil, men inga distributionsbilar har funnits i regelbunden trafik. Biogasen till bilarnas bränsle produceras i Forsbacka av regionens egna matavfall.

Det känns fantastiskt! Bilarna och den nya centralen gör att vi ersätter 22 000 liter diesel med lokalproducerad energi i form av miljövänlig biogas. De nya bilarna medför en stor förbättring för både global och lokal miljö som vi är stolta över, säger Magnus.

Detta distributionssätt medför kraftigt minskade koldioxidutsläpp samt minskade lokala utsläpp av försurande ämnen (NOx) och partiklar. De senare utsläppen har stor påverkan på människors hälsa.

Vi vill vara ledande i omställningen till ett hållbart samhälle. Det här är ett av många sätt som vi förflyttar oss till fossilfri energi och transporter. Vindkraftparken, biogasanläggningen, elvägen och vätgasstationen utgör andra delar, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande.

Förenklar för lokala företagare

Distributionscentralen på Tuna förenklar för lokala företagare. De behöver inte ha egna distributionskanaler utan kan leverera till en närbelägen punkt, vilket ger oss större möjligheter att handla närproducerade råvaror, säger Magnus.

Sidan publicerad: 2018-10-04 13.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

En av de två biogasdrivna lastbilarna som distribuerar