Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Nya delen av Bullerbyns förskola färdig i höst

Den unika byggnaden utgör en framtidens förskola där alla människors lika värde symboliseras av regnbågens alla färger genom huset och matematik införs genom fönster i olika geometriska former.

Det är en spännande byggnad med en färgsättning inspirerad av HBTQ-tänk och utifrån värdegrunden om alla människors lika värde, berättar Katarina Klinga, förskolechef på Bullerbyns förskola.

Regnbågen har flera symbolvärden och är också en symbol och ett naturfenomen som skapas när ljus och vatten möts, vilket är ett område som förskolan arbetar med.

Hållbar utveckling i fokus

Digitalisering och hållbar utveckling med ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, genomsyrar förskolans arbete redan idag och det gestaltas på olika sätt i den nya utbyggnaden. Solceller som en alternativ energikälla kommer också att finnas för att visa barnen ett hållbart alternativ för att ta vara på naturens krafter. Även materialvalen är hållbara över tid.

Framför allt handlar det om att skapa sociala mötesplatser och sammanhang och rum för barnen att leka och lära och må gott i. Lokalernas utformning och färgsättning är viktiga och blir en gynnsam grund för vår undervisning, fortsätter Katarina.

Både nybyggnad och rust

För att genomföra projektet finns 48 miljoner i investeringsmedel. Nybyggnationen kommer att vara helt klar hösten 2018 och då flyttas barnen från den gamla delen över till de nya lokalerna. Därefter påbörjas arbetet med att rusta den gamla delen av Bullerbyn.

Stort behov

Fler och nya förskolelokaler har varit efterlängtade av många Storviksbor. Behovet av förskoleplatser är fortsatt stort i Sandvikens Kommun, som har ett växande antal invånare under de kommande åren.

Sidan publicerad: 2018-07-12 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Nybyggnation av Bullerbyns förskola i Storvik