Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Nya lokala ordnings­föreskrifter för Sandvikens kommun

Lokala ordningsföreskrifter innehåller bland annat bestämmelser om affischering, ridning och alkoholförtäring inom särskilda områden. Från den 1 juni gäller nya lokala ordningsföreskrifter för Sandvikens kommun.

Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De ska hjälpa till att skapa ordning på offentliga platser och se till att människors hälsa eller egendom inte kommer till skada.

Ordningsföreskrifterna innehåller bestämmelser kring bland annat affischering, alkoholförtäring inom särskilda områden, hundar och ridning.

Den som bryter mot föreskrifterna kan göra sig skyldig till brott mot ordningslagen. Det är polisen som övervakar att föreskrifterna följs och som kan ge böter till den som inte följer dem.

Kommunfullmäktige beslutade i april om nya lokala ordningsföreskrifter för Sandvikens kommun och de började gälla 1 juni 2022.

Läs mer om de lokala ordningsföreskrifterna

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Jansasparken