Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Nya områden får fiber

Nu är det klart vilka områden som får del av de
26 miljoner kronor som Sandvikens kommun och Tillväxtverket skjutit till för fiberutbyggnad på lands­bygd.

Det är Sandvikens kommun som har fastställt vilka områden som ligger med i planen och ett omfattande arbete har föregått valet av sträckor.

Reglerna säger att vi ska bygga inifrån och ut, där det finns många människor och många företag samt där intresset och det lokala engagemanget är stort, menar Jan Persson, affärsområdeschef för Sandviken Energis bredbandsverksamhet Sandnet.

Målet med Tillväxtverkets stöd är att nå så många företag som möjligt och sedan har bedömnings­grunderna i den kommunala bredbandsstrategin följts, säger Lars Flintberg, bredbandssamordnare hos Sandvikens kommun.

Under 2016 - 2017 är planen att bygga fyra sträckor ut från Kungsgården. Dessa är mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar.

Genom dessa sträckningar möjliggörs också en utbyggnad av Kungsgårdens tätort, säger Jan Persson.

Ytterligare en sträckning finns med under dessa år och det är mellan Kungsberget och Botjärn, men där väntar Sandnet även på stöd från Jordbruksverket.

Åren 2017 - 2018 satsas på fem nya sträckningar som ligger mer utspritt i kommunen. Det gäller dels kring Årsunda både mot Bobacka och mot Långängarna samt dels från Järbo till Nordanå, från Stensätra mot Sätra och Olsbo samt från Storvik till Västerberg, Österberg och Övermyra.

Inte i något område är de exakta grävsträckorna färdiga. Intresset att ansluta sig och det lokala engagemanget är viktiga faktorer här. Finns stort engagemang kan omkringliggande områden också bli utbyggda, säger Jan.

Han är också tydlig med att Sandnet har tagit fram underlag och presenterat dem för kommun­led­ningen. Men det är kommunledningskontoret som slutligt fastställt områdena.

Investeringen möjliggör 1 500 nya anslutningar i kommunen, vilket kan innebära att ytterligare 184 företag och cirka 3 300 invånare eller 8 - 9 % av kommunens befolkning får fiber.

Sandnet är den lokala bredbandsleverantören i Sandvikens kommun. De erbjuder företag, bostads­rättsföreningar samt privatkunder tillgång till bredbands- och tillvalstjänster.

Sandviken Energi-koncernens verksamhet består av produktion och distribution av el, fjärrvärme och vatten samt drift av optiskt fibernät och skötsel av gator. Sedan 2011 är de delägare i elhandelsföretaget Bixia AB.

Det kommunala energibolaget Sandviken Energi AB är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB i Sandvikens kommun och är dessutom moderbolag i en koncern som innehåller de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB.

Mer information
Sandviken Energi ABlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad: 2016-04-05 13.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Nyhetsbild