Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Nya trafikregler i centrum från 1 november

Med start imorgon 1 november träder förbudet mot motortrafikfordon klockan 11—18 alla dagar i kraft. Det gäller delar av Hyttgatan och Köpmangatan i Sandvikens centrum.

Trygghet och säkerhet i fokus

Förvandlingen av Sandvikens centrum i form av Plussa centrum-projektet har genomförts på uppdrag av sandvikenborna. Fler mötesplatser och två lekplatser för barn är några av resultaten av de 1 600 idéer och önskemål som kom in till kommunen under hösten 2014. För att invånare och besökare i centrum ska känna sig trygga införs nu ett förbud mot motorfordon.

Det har tidigare varit en stor andel motortrafik på gågatorna och det har skett tillbud vid lekplatserna. Vi vill öka tryggheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter, säger Hanna.

Lastzoner för varuleveranser

För att underlätta för varuleveranser som kommer till centrum efter kl. 11 kommer det att finnas fyra stycken lastzoner.

Dispens för blåljusfordon och färdtjänst

Det finns grupper som inte kommer att omfattas av förbudet och dessa är färdtjänst, ambulans, polis och räddningstjänst. Dessutom kommer personer med färdtjänstbevis att ha dispens för att bli avsläppta eller upplockade av ett motorfordon under de tider som trafikförbudet gäller.

Behovet av antalet parkeringar närmast gågatorna för personer med rörelsehinder ska ses över för en möjlig utökning.

Möjlighet att söka tillfällig dispens

Finns det behov för t ex hantverkare att åka in vid enstaka tillfällen med tunga eller känsliga föremål kommer möjlighet för att söka tillfällig dispens att finnas. Löpande dispenser kommer inte att beviljas, säger Hanna Gustafsson, trafikingenjör.

Mer information om trafik i Sandvikens centrum

Karta som visar på vilka delar av Hyttgatan och Köpmangatan i Sandvikens centrum som de nya trafikreglerna gäller.

Sidan uppdaterad: 2017-10-31 14.18
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se