Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Nyckelfria lås ger bättre kvalité för både omsorgstagare och personal

Sedan nyckelfria lås infördes 2018 har stressen minskat för personalen och kvalitén på vården har ökat för omsorgstagarna.

Det finns flera fördelar med ny teknik inom välfärden. En stor fråga är hur vi ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Antalet anställda i välfärden i landet kommer att behöva öka med 13 200 personer varje år fram till 2029, om inte arbetssätt förändras. Där spelar ny teknik en nyckelroll.

Teknologins möjligheter kan utveckla välfärden, underlätta arbetet och ge mer tid för kärnuppdraget, enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Nyckelfria lås

Fler exempel på hur vi arbetar med ny teknik inom omsorgen

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Nyckelfria lås