Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ny företagslots ska ge ökad tillväxt

Näringslivskontoret lanserar nu Företagslots som ska göra det enklare för företag att hitta rätt bland lagar och regler.

Företagslotsen ska förenkla för företag i olika kommunala ärenden men även i andra frågor som ligger utanför kommunens ärenden så som starta-eget, kompetensförsörjning och finansiering.

Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler och på så sätt skapa tillväxt. En del i ett bra företagsklimat är en smidig kommunal ärendehantering. Därför lanserar nu Näringslivskontoret, funktionen Företagslots.

Stöd till företag

Företagslotsen är ett stöd i frågor som gäller vår egna kommunala ärendehantering men är också ett stöd i andra frågor som ligger utanför kommunens ärenden så som starta-eget, kompetensförsörjning, finansiering och så vidare.

Tidigare har en enklare variant av Företagslots funnits men tydliga rutiner och processer ska nu göra att den kommunala ärendehanteringen blir mycket smidigare för ortens företagare. Framförallt när det är beslut som involverar flera kommunala verksamheter får företagslotsen en viktig samordnande funktion.

En del av näringslivsstrategin

Vi kraftsamlar nu för att förbättra företagsklimatet och det här är ett av många steg i att förverkliga den Näringslivsstrategi som enhälligt beslutades av Kommunfullmäktige i slutet av 2016, säger Elisabeth Hansson, Näringslivschef Sandvikens Kommun.

Positiva reaktioner från Företagarna i Sandviken

Företagarna i Sandviken har sedan länge önskat denna funktion och ser nu positivt på att kommunen prioriterat denna funktion. Funktionen kan också innefatta hjälp vid rekrytering, lokalfrågor samt hjälp med att söka företagsstöd från andra organisationer.

Ska vi vara en företagarvänlig kommun måste vi bli bättre på att hjälpa befintliga och presumtiva företagare att hitta rätt bland lagar och regler, säger Ann-Louise Kleen ordförande i Företagarna i Sandviken och fortsätter.

Det ska vara enkelt för företagare att verka i Sandviken, framförallt när det handlar om beslut som involverar flera kommunala verksamheter. Här ser vi en stor nytta med företagslotsen som en samordnande funktion.

Företagslotsen är lättillgänglig via kommunens hemsida, Medborgarservice samt Näringslivskontoret och bemannas idag av näringslivsutvecklare Jan Fagerström.

Kontaktinformation

Jan Fagerström 026-240400, jan.fagerstrom@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-07-03 10.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Smultron

Elisabeth Hansson

Jan Fagerström