Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ny förskola i utkanten av Stadsparken?

Det har länge funnits behov av en ny central förskola i Sandvikens tätort. I en förstudie undersöker Sandvikens kommun nu utkanten av Stadsparken som en möjlig lokalisering.

För att göra så lite avtryck i Stadsparken som möjligt, är den föreslagna platsen runt befintlig byggnation. Närmare bestämt området i anslutning till Drömfabriken, i den sydvästra delen av parken.

Tanken är att använda mark som inte används så ofta idag. Vi vill att de funktioner och platser som finns i parken idag ska finnas kvar även i framtiden, säger David Palmberg, stadsarkitekt.

Ett komplement till Stadsparken

Det är viktigt att en byggnad här blir ett komplement till Stadsparken, en utveckling av parken. Om kommunfullmäktige tar beslut om att bygga här kommer det att vara en fantastisk miljö för barnen som går i förskolan, säger David.

Du som är invånare kommer ha möjlighet att tycka till

Det som händer nu är att kommunen undersöker om platsen är en möjlig placering. Om platsen och marken visar sig vara lämplig för en förskola kommer alla medborgare att ha möjlighet att lämna synpunkter i den kommande detaljplaneprocessen.

Stora satsningar på skolan

Det behövs fler förskoleplatser i centrala Sandviken och vi ser positivt på en förskola i den vackra miljö som stadsparken är. Utbildningen inom förskolan kräver värdiga lärandemiljöer med syfte att möta de utmaningar som utbildningen inom förskolan kräver, och det skulle vi kunna erbjuda här, säger Marika Iller Givell, rektor för centrala förskoleområdet.

Förstudien är en av sex förstudier som tillsammans är början på stora satsningar för att utveckla vår framtida skola inom samtliga skolformer: förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Utkanten av Stadsparken på den sydvästra sidan.

Bilden visar en av flera möjliga placeringar i området kring Drömfabriken för en eventuell framtida förskola. Platsen är i utkanten av Stadsparken på den sydvästra sidan.