Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ny teknik tar vår omsorg in i framtiden

Anita Johansson, 78, lyser upp när undersköterskan Lena Ekström kommer med en Ipad för att spela musik av deras gemensamma favorit Magnus Carlson.

Ett enkelt exempel på hur så kallad välfärdsteknik är på väg att bli ett naturligt inslag inom omsorgen. Trygghetskameror, duschrobotar och japanska toaletter är andra aktuella hjälpmedel.

Jättebra komplement. Men inget som ersätter den lugnande handen, säger Lena Ekström.

Andelen äldre och barn ökar i Sverige. Mellangruppen som jobbar och betalar skatt minskar. En demografisk utveckling som nu utmanar hela välfärdssystemet.

Klart är att det varken kommer att finnas pengar eller personal för att på traditionellt sätt täcka de ökade behov som är på väg att uppstå inom äldre- och handikappomsorgen. Om vi bara fortsätter i samma spår går det snart inte ihop. I hög fart närmar vi oss den kritiska punkten.

Därför har det blivit nödvändigt att komplettera de mänskliga resurserna med ny teknik. Sandviken är med och leder utvecklingen av nya digitala hjälpmedel genom att fungera som testpilot och genom att delta i nätverk tillsammans med andra aktiva kommuner.

Robert Sten (S)

Robert Sten (S)

Det finns inte tid att vänta. Vi måste agera nu. Genom att vara med redan i produktutvecklingsskedet kan vi påverka hur vi vill ha det. Vi kan också skaffa oss rykte som en bra och framåt arbetsgivare, säger Robert Sten (S), omsorgsnämndens ordförande.

Ingen science fiction

Pratar man välfärdsteknik – samlingsnamnet på digitala hjälpmedel inom omsorgen - är det fortfarande många som ser en science fiction-scen framför sig med en armada av robotar i stål som knixar sig ut och tar över hemtjänsten medan människor med varma hjärtan och lugnande händer blir överflödiga.

Så är det inte. I stället handlar det om att använda smarta tekniska lösningar som exempelvis kan innebära att Henry, 87, får vara ifred på toaletten, att dementa Doris, 76, blir mindre instängd och att Svea, 95, kan följa barnbarnsbarnens skolkonsert i Australien via en skärm från sin säng.

För personalen innebär nya tekniken, rätt använd, att de anställda får ägna sig åt det de är utbildade för. Nämligen att vårda människor. Inte att gå omkring med en varukorg på Konsum eller stå i kö på apoteket.

Annette Wikblom

Annette Wikblom

Anette Wikblom, omsorgsförvaltningens chef, är tydlig med att det i Sandviken är de som jobbar inom omsorgen som leder utvecklingen, inte tekniknördarna.

Det är vi som vet vad vi behöver och det är vi som styr. Teknikerna ska supporta oss.

Häftigt att se

När det fungerar som allra bäst är det personalen som tillsammans med omsorgstagarna och deras anhöriga identifierar behoven och kommer med idéerna som teknikerna sedan förverkligar.

Det har också visat sig att de som jobbar direkt med äldre eller funktionsnedsatta snabbt insett vilka möjligheter som skapas i och med välfärdsteknikens genombrott.

Det är häftigt att se med vilken öppenhet personalen tar till sig nya arbetssätt för att det ska bli bättre för omsorgstagarna, säger Andreas Örnehag, utredare på omsorgsförvaltningen som fått en roll som problemlösare någonstans mellan omsorgen och tekniken.

Andreas Örnehag

Andreas Örnehag

Några saker som redan införts eller som är på gång är robotduschar, japanska toaletter, nyckelfria lås, digitala inköp av livsmedel, trygghetskameror, UV-lampor och sensorteknologi.

Det är teknik som, rätt använd, skapar ökad trygghet och mer självständighet för de enskilda medborgarna samtidigt som personal frigörs för nära, personliga möten som aldrig kan ersättas av maskiner.

Välfärdsteknologi är per definition något som är i omsorgstagarnas och övriga medborgares intresse, inte i någon annans. Det är sådan teknik som vi behöver använda för att kunna ge bästa möjliga tillgängliga omsorg in i framtiden, säger Robert Sten.

Uppkopplade

Lena Ekström arbetar på äldreboendet Lillviksgården i Storvik. Tack vare en kreativ och engagerad personal som brinner för sina jobb kan de som bor där gå på spa, café, bar, delta i gymnastik, vara med på grillkvällar och mycket annat utan att behöva lämna huset.

Lena Ekström och Anita Johansson

Ipad används flitigt på Lillviksgården, äldreboendet i Storvik. Undersköterskan Lena Ekström spelar gärna musik av Magnus Carlson för Anita Johansson. Det är bådas favorit.

Jag har det jättebra, säger Anita Johansson, som flyttade till Lillvik från en lägenhet i Kungsgården för ett och ett halvt år sedan.

Ipads med separata högtalare eller uppkopplade mot en tv-skärm används flitigt i vardagen, både i grupper och enskilt.

En fantastisk stimulans. Man kan ta fram bilder från de platser där de tidigare bott, diskutera recept, spela musik, se en gammal film, titta på favoritdjuren, köra frågesport. Ja, allt, säger Lena Ekström.

Hon tycker det är spännande med välfärdsteknik och är inte orolig att den ska ta över för mycket.

Den nära, mänskliga kontakten kommer alltid att behövas.

Text och foto: Mats Jonsson


5 påståenden om välfärdsteknik

1. Mer teknik leder till mer ensamhet.

Svar: Nej, tvärtom. Tekniken frigör resurser och skapar mer tid för personalen att vara tillsammans med omsorgstagarna.

2. Kameror, sensorer och GPS ger försämrad integritet.

Svar: Det är också utrustning som ger mer frihet och ökad trygghet och som ibland är mindre integritetskränkande.

3. Ju fler avancerade hjälpmedel, desto mindre personal.

Svar: Det finns ingen ambition att minska personalen. Däremot att frigöra kvalificerad omsorgspersonal från rutinartade sysslor som att gå i affärer och plocka ned varor i en korg.

4. När utrustningen inte fungerar blir det teknikstress och oro.

Svar: Alternativet till att ingenting göra för att inte riskera att åka på tillfälliga bakslag är så dåligt så det finns inte. Sänker man stressnivån i det dagliga arbetet blir det momentära toppar som kanske inte är lika allvarliga som när det går fel utan teknik.

5. Tekniken hamnar där de mest drivande cheferna finns, inte där den bäst behövs.

Svar: Nej, tekniken kommer att ställas till förfogande i hela Sandvikens kommun.

(Kommentarer av Robert Sten, Anette Wikblom och Andreas Örnehag)

Bakgrund och fakta välfärdsteknik

Vi blir fler som behöver skola, vård och omsorg och vi blir färre som jobbar och betalar skatt. Personalen inom omsorgen räcker snart inte till om det inte utvecklas nya arbetssätt med inslag av ny teknik.

Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik.

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden. (Socialstyrelsens definitioner).

Sensorteknologi. Sandviken är en av tio kommuner som testar ny sensorteknik. Det går ut på att upptäcka avvikelser i beteenden som kan betyda att omsorgstagaren är i behov av hjälp eller stöd. Exempelvis om han eller hon inte använt köket som vanligt eller blivit kvar ovanligt länge på toaletten.

Robotduschar. Ska testas i Ängsbackens nya spaavdelning. Fungerar det som det är tänkt ska det ge bättre arbetsmiljö, minskad risk för fallskador, ökat välbefinnande samt bättre hygien och därmed minskad risk för smittspridning.

Del 2 om välfärdsteknik: Maten klickas hem – äldre i Järbo får ökad valfrihetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSidan uppdaterad: 2018-12-13 15.33
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Välfärdsteknik, omsorg, ny teknik, lillviksgården,

”Tekniken kan aldrig ersätta den lugnande handen”, säger undersköterskan Lena Ekström, här med Anita Johansson som bor på Lillviksgården.