Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Nytt system för väder­varningar

Vädret påverkar oss alla på olika sätt. Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret skiljer beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar. SMHI går därför nu över till ett varningssystem med konsekvensbaserade varningar.

Planerat datum för övergången till det förnyade vädervarningssystemet är den 26 oktober 2021. Skulle det vara ett komplicerat väderläge den 26 oktober finns två reservdatum; 28 oktober och 2 november.

Fokus på förväntade konsekvenser

Istället för fasta nationella varningskriterier finns i det nya systemet regionalt anpassade tröskelvärden för när varningar kan utfärdas. Syftet med SMHIs vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Därför får varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret.

Mer regionalt anpassade varningar

I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Det tidigare systemet bygger på att en varning utfärdas när vädret passerar bestämda gränser. Exempelvis utfärdas idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet, men 20 cm snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

I det förnyade systemet benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår alltså. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning.

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.

Mer information

Mer information om hur du kan beröras av olika varningar, hur du ska agera och detaljer kring de olika varningarna finns på SMHI:s webbplats.
Läs mer om de olika vädervarningarna på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Nya symboler för vädervarning