Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ökad trygghet på gågatorna från 1 november

Med start i november införs ett förbud mot motortrafikfordon klockan 11—18 alla dagar, på delar av Hyttgatan och Köpmangatan i Sandvikens centrum. 

Trygghet och säkerhet i fokus

Förvandlingen av Sandvikens centrum i form av Plussa centrum-projektet har genomförts på uppdrag av sandvikenborna. Fler mötesplatser och två lekplatser för barn är några av resultaten av de 1 600 idéer och önskemål som kom in till kommunen under hösten 2014. För att invånare och besökare i centrum ska känna sig trygga införs nu ett förbud mot motorfordon.  

Det har tidigare varit en stor andel motortrafik på gågatorna och det har skett tillbud vid lekplatserna. Vi vill öka tryggheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter, säger Hanna.

För att underlätta för varuleveranser som kommer till centrum efter kl. 11 kommer det att finnas fyra stycken lastzoner. Behovet av antalet parkeringar närmast gågatorna för personer med rörelsehinder ska ses över för en möjlig utökning.
Det finns grupper som inte kommer att omfattas av förbudet och dessa är färdtjänst, ambulans, polis och räddningstjänst. Dessutom kommer personer med färdtjänstbevis att ha dispens för att bli avsläppta eller upplockade av ett motorfordon under de tider som trafikförbudet gäller.

Finns det behov för t ex hantverkare att åka in vid enstaka tillfällen med tunga eller känsliga föremål kommer möjlighet för att söka tillfällig dispens att finnas. Löpande dispenser kommer inte att beviljas, säger Hanna Gustafsson, trafikingenjör.

Dialog med speditörer och handlare
Inför beslutet har en förstudie med flera delar gjorts.

Vi har varit i kontakt med speditörer som levererar varor till centrum, vi har bjudit in samtliga handlare till ett dialogmöte för att informera och ta in synpunkter, vi har pratat med andra jämförbara städer och vi har gjort en enkät både bland besökare i centrum och bland handlarna själva, berättar Hanna. 

Sidan uppdaterad: 2017-10-17 10.43
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Karta centrum