Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Öppna jämförelser energi och klimat 2015

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med Energimyndigheten presenterat Öppna jämförelser Energi och klimat 2015.

Positiv energibesparing i kommunens lokaler

Vi kan konstatera att Sandvikens Kommun har en något lägre energiförbrukning med avseende på lokaler än medelvärdet för Sverige. Kommunfullmäktige i Sandviken har i sina styrprinciper satt som mål att göra energi­besparingar i kommunens lokaler motsvarande 2 %/kvm och år. Enligt rapporten har energibesparingen/kvm för lokaler och bostäder i Sandviken under perioden 2009-2014 varit 12,9 %, vilket alltså väl motsvarar målet. Genomsnittet för Sverige har under samma period varit 7,7 %.

Vår målsättning är dock att bli ännu bättre och energifrågan är en viktig del i förvaltningen av kommunens fastigheter, säger Åsa Edsvik, fastighetsingenjör, Tekniska kontoret.

I årets budget finns det 4 miljoner kr avsatta för energibesparande åtgärder som t.ex. tilläggsisolering och fönsterbyten. Dessutom leder alltid kommunens större om-, till- och nybyggnadsprojekt till energibesparingar. Som exempel här kan nämnas nya, mer energieffektiva ventilationsanläggningar som har installerats på några av våra skolor.

sandvikenhus i framkant

Sandvikenhus AB är sedan 2007 med i Skåneinitiativet. Ett initiativ som syftar till att minska energianvändningen i våra byggnader med 20 % under tiden 2007-2016. Under perioden 2007-2014 har en reducering skett med 15,6 %.

SABO kommentarer detta med ”Er energianvändning har minskat kraftigt och ni ligger i paritet med målsättningen”, berättar Jens Strandin, fastighetschef Sandvikenhus AB.

styrning mot miljöbilar

Från 201301 till 201510 har kommunen konverterat vagnparken från 30 % miljöbilar till 61 %. Detta inklusive minibussar samt lätta lastbilar som vi idag inte har tankställe för miljöanpassat drivmedel till såsom biogas.

Exkluderar vi minibussar samt lätta lastbilar har vi passerat det politiska miljömålet för 2017 som är 70 % miljöbilar med att redan 2015 passera 80 %, säger Jan Olof Lundén, enhetschef, Servicekontoret och tillägger. I detta har hänsyn tagits till de förändrade miljöbilsdefinitioner som kommit under samma period. Vår snittförbrukning är 0,61 l/mil/fordon. Kommunen har sedan mars 2014 även en elbil.

Distributionscentralen (DC) för samdistribution av varor inom kommunen har haft en stor positiv miljöpåverkan. Från införandet av DC fram till oktober 2015 har antalet körda mil reducerats med hela 45 % . Detta kommer att kunna reduceras ytterliggare med fortsatt förändringsarbete med körschema samt verksamhetsförändringar.

Ta del av hela rapporten

Öppna jämförelser Energi och klimat 2015PDF (pdf, 4 MB)


Sidan uppdaterad: 2015-12-03 17.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild