Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Plugga till lärare och ha din bas i Sandviken under studietiden?

Så kallade Partnerskolor är särskilt utvalda skolor som har ett nära samarbete med lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna.

I Sandvikens kommun finns den enda partnerskolan, övningsskolan, i Gästrikland; Vallhovsskolan. Senast den 15 april kan du söka till utbildningen!

Om du bor i Sandvikens kommun och väljer att söka till grundlärarprogrammet vid Högskolan i Dalarna under höstterminen 2019 eller vårterminen 2020, har du möjlighet att bli en del av en studiegrupp kopplad till Vallhovskolan.

Studier via nätet

Tack vare konceptet partnerskola och samarbetet med Högskolan Dalarna, så kan du som studerar bo kvar i Sandviken under din studietid och genomföra en stor del av studierna via nätet.

Du kommer då att få stöd genom hela din utbildning och du får genomföra alla dina perioder med verksamhetsförlagd utbildning på skolan. Partnerskolorna har många utbildade VFU-lärare (VFU innebär Verksamhetsförlagd utbildning), som är skickliga på att handleda lärarstudenter.

Nätbaserad seminariegrupp

Utbildningen erbjuds som campusförlagd med möjlighet att välja nätbaserad seminariegrupp. Vid 2-3 tillfällen per termin är det däremot obligatorisk campusundervisning för alla. Och då träffas både de studenter som studerar via nätet och de som väljer att läsa campusbaserat.

Läs mer!

Sidan uppdaterad: 2019-04-10 15.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Två personer som följer en utbildning online via en skärm.