Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Plussa centrum pausar
över vintern

Arbetet med att plussa Sandvikens centrum började våren 2015 med förnyelsen av Jansasparken, skapandet av Drottningtorget och restaurering av Drottningen. Till vårsommaren 2016 blir denna första etapp av Plussa centrum klar och etapp två startar - nya gågator.

Tillsammans Plussar vi centrum. Under hösten 2014 fick kommunen mer än 1600 idéer och önskemål från sandvikenbor om hur centrum ska plussas. Många av idéerna förverkligas i Plussa centrum-projektet.

Invigningar av Drottningtorget och Jansasparken i sommar

Vattenspelet och vattenspegeln vid Drottningtorget är klart att tas i bruk. Kvar att göra är stenläggning kring själva Drottningen och en liten lekplats. Arbetet med att restaurera och hyresgästanpassa Drottningen blir klart under februari. Därefter tar hyresgästerna vid med att renovera och inreda fastigheten som ska bli restaurangen The Church.

Jansasparken är till stora delar färdig. Det som återstår till våren är en del arbete med marksten, göra klart fontänen samt anlägga gräsmattor och perenna växter. Uteserveringen som hör till All Star ska byggas upp igen. Området framför Kulturcentrums entré kommer också att färdigställas till våren.

Vi har hunnit långt i plussandet av centrum under 2015. Och till sommaren ser vi fram emot invigningar av både Drottningtorget och Jansasparken, säger Wendy Juntunen, kommunikatör i Plussa centrum.

Nya gågator under 2016-2017

Till våren börjar nästa etapp av arbetet med att plussa Sandvikens centrum och skapa förutsättningar för en stadskärna fylld av liv och rörelse. Under 2016 och 2017 kommer vi att bygga nya gågator, både under och ovan jord.

Under jord kommer vi att byta gamla ledningar för vatten och fjärrvärme. Ovan jord blir det gator med helt nya ytskikt med marksten, nya träd, bänkar, sopkorgar, cykelställ och platser för umgänge.

Läs mer om arbetet med att Plussa centrum.

Sidan uppdaterad: 2015-12-14 13.45
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Ett tjälskydd där All Stars uteservering kommer stå gör att vi kan börja arbetet redan under vårvintern.

Ett tjälskydd där All Stars uteservering kommer stå. Det gör att vi kan börja arbetet redan under vårvintern.