Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Polisens trygghets­mätning

I slutet av 2015 genomförde polisen en enkät om trygghet i Gävleborgs län. Nu har resultatet presenterats och visar att Sandviken har en normal trygghetsbild.

I slutet av 2015 genomförde polismyndigheten en enkätundersökning som 5700 av länets invånare svarade på. Enkätundersökningen mätte invånarnas känsla av trygghet i sitt närområde. Nu är resultatet klart och kommer att användas i Polisens och kommunens arbete för att göra Sandviken till en tryggare plats att bo och leva i.

Fångar behov för det fortsatta trygghetsarbetet

Eftersom att undersökningen mäter hur invånarna i länet själva upplever tryggheten i sitt närområde hjälper den till att fånga behoven för fortsatt arbete.

Trygghetsmätningen är ett bra komplement till de medborgardialoger som genomförs och utgör ett bra underlag i det samverkansarbete som Polisen och kommunen bedriver. Den ger oss tydligare förståelse för medborgarnas och samhällets behov.

Resultatet visar att Sandviken har en normal trygghetsbild

Problemnivån i Sandviken ligger på 1,5 vilket är en vanlig siffra. Mellan 1,0 -1,5 är vanligt i större delen av landet och innebär en normal trygghetsbild. Vid siffror över 1,7 indikerar resultatet att det finns problem som Polisen och kommunen bör ta på allvar.

I Sandvikens kommun framgår vissa avvikelser i resultatet, de som bor i tätorten har en något högre grad av upplevd otrygghet än de som bor i ytterområdena. Bilar som kör för fort, busåkning med mopeder och oro för inbrott är bland de vanligaste orsakerna till upplevd otrygghet i Sandvikens kommun.

Trygghetsmätningen är en ögonblicksbild över de boendes upplevda trygghet. Det innebär att konkreta händelser i lokalsamhället som inträffar i samma tid som mätningen skickas ut, ger direkt effekt på resultatet, säger Rolf Ångström, kommunpolis i Ljusdal och ansvarig för undersökningen i Gävleborg.

Mer information

Folkhälsa och trygghetssamordnande arbete

Sidan uppdaterad: 2016-02-15 15.39
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild