Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Positiva handlare under byggprojektet

2014 startade projektet Plussa Centrum och fortsätter fram till 2017. Innan projektet startade var många oroliga och fundersamma, hur skulle man ta sig fram? Vad skulle hända med butikerna? Skulle invånarna i Sandviken välja andra alternativ i andra kommuner?

Nu har byggprojektet varit igång en tid och det börjar så smått bli färdigställt på östra delen av Köpmangatan, Drottningtorget och Jansasparken. Mitt i byggprojektet har handlarna befunnit sig. Vi ville se hur de hittills har upplevt centrumförnyelsen men också vilka förväntningar de har inför det nya centrum.

Tankar kring byggprojektet

På Hansens Café & Bageri träffade vi Helena Lindström som ser positivt på det som händer i centrum. Innan arbetet startade var hon rädd att det skulle slå hårt mot många butiker, men nu i efterhand upplever hon att besökarna och Sandvikenborna ändå vistas i centrum. Helena skrattar och säger att besökare tappert till och med klättrar på stängsel om det så skulle behövas för att ta sig fram. En annan som också upplever att kunderna kommer in i butiken och handlar, trots att det kan vara svårt att ta sig fram, är Sofie Eklund från butiken Loveliness.

På Hansens upplever man också att många kunder har sett en fördel med stängslen genom att de kommer närmare butikerna och ser bättre in i skyltfönstren. Sofie håller med och tror att bl.a. lekparken i mitten av Hyttgatan kommer att bidra till att fler går längs med butikerna och ser bättre in i skyltfönstren.

Mattias Mickels på Hedmans Skor säger att han tycker att det är jättebra när det händer något i centrum, att det sker en förändring och utveckling. Försäljningen i butiken har påverkats av projektet men han upplever att arbetet ändå går fort och att byggarbetarna arbetar effektivt.

Ett centrum för alla

De handlare vi träffade påpekade alla tre en tidigare oro om att centrum kan eka tomt när byggprojektet kommer igång. Att invånarna i Sandviken väljer andra kommuners alternativ till handel när tillgängligheten i centrum förändras. Men alla handlare påpekar också att de blivit positivt överraskade till motsatsen, att det till och med kan ha varit så att besökarna helt enkelt blivit fler. Eller att de kanske bara syns mer när de passerar varandra genom gångarna som skapats av alla stängsel i centrum. Vad det än är så verkar känslan vara positiv bland handlare och besökare.

Mattias förklarar att en del besökare varit oroliga över tillgängligheten som försämrats i och med byggprojektet, en del äldre och rörelsehindrade har haft svårt att ta sig fram. Ett syfte med projektet har varit ett centrum för alla, där tillgängligheten ska vara lika oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Till exempel kommer ledstråk att finnas för synskadade runt centrum och gatunivån kommer att höjas till samma nivå som butikernas ingångar, allt detta gör att centrum blir mer tillgängligt. Mattias tycker att det är jättepositivt med en sådan förändring i Sandvikens Centrum och delar Helenas mening om att förnyelsen är mycket välkommen.

Positiva förväntningar

Det är många som har förväntningar inför hur det nya centrumet ska se ut och bli när det är färdigställt. På Hansens hoppas man på ett mer tilltalande centrum med fräscha utemiljöer. Helena tillsammans med Sofie på Loveliness tror att ett nytt fint centrum kan göra så att nya butiker lockas att starta upp i Sandviken.

Helena tycker att det är positiv att man fokuserat på att förnya den stadsmiljö som finns i centrum för hon tror att det kan utveckla Sandviken på många sätt. Handlarna hoppas alla tre att fler kommer att besöka centrum efter byggprojektet. På Loveliness är förhoppningen att flera kommer lockas till spontanbesök och vistas mer i centrum när allt är färdigställt.

I den färdigställda Jansasparken kan man redan nu få en inblick i hur centrum kommer att utformas, på Hedmans Skor tycker man sig redan nu se en positiv förändring. Mattias säger att han har sett fler människor i parken nu efter ombyggnationen och det känns positivt.

Tack till Helena Lindström på Hansens Café & Bageri, Mattias Mickels på Hedmans Skor och Sofie Eklund på Loveliness.

Av: Frida Fagerström och Silan Badikanli

Sidan uppdaterad: 2016-07-14 07.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild

Helena Lindström på Hansens Café & Bageri.

Sofie Eklund på Loveliness.

Mattias Mickels på Hedmans skor.