Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Positivt resultat i kommunen för 2017

Ett prognostiserat underskott har vänts till ett preliminärt positivt resultat på över 22 miljoner kronor för Sandvikens Kommun, exklusive de kommunala bolagen. 

Sandvikens Kommun, exklusive de kommunala bolagen, prognostiserade våren 2017 ett underskott på närmare 52 miljoner kronor, baserat på årets fyra första månader . Det preli­minära resultatet visar nu ett glädjande plus på 22,4 miljoner kronor.

Prognosen förra våren skapade en del frågor och en vanlig missuppfattning var att man inte särskilde prognos från resultat.

En prognos är inte en korrekt bild av det faktiska ekonomiska resultatet, varken i situa­tionen eller över tid. Den är en förutsägelse av resultatet över tid om inget görs för att ändra situationen, säger Fredrik Högberg, ekonomichef. Sedan dess har kommunen och de olika nämnderna jobbat för att förbättra det prognostiserade resultatet. Därför är det glädjande att kunna lämna ett positivt resultat, om än preliminärt.

 

Det känns mycket positivt att kommunen lyckats vända en negativ prognos till ett positivt resultat. Nämnderna har arbetat bra med underskottsprognosen och varit återhållsamma där det funnits möjligheter. Men vi har fortfarande en utmaning framåt då vi behöver se över arbetssätt, kostnader och verksamheter för att klara våra antaganden, säger Peter Kärnström, ordförande kommunstyrelsen, Sandvikens Kommun.

Bolagens siffror läggs till i ett senare skede

Det ska poängteras att till detta preliminära resultat kommer de kommunala bolagens siffror att adderas under ett senare skede. Men överskottet på 22,4 miljoner kronor ska ställas i relation till det prog­nostiserade underskottet på 51,9 miljoner kronor, båda talen är exklusive de kommunala bolagen.

Sidan uppdaterad: 2018-02-05 13.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Mynt