Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Prao för en dag

Den 7 mars tar vi emot drygt 70 elever från Bessemerskolan på prao för en dag. Syftet är att visa eleverna vilka yrken som finns inom en kommun.

Visa olika yrken i kommunen

Dagen är i till för elever i årskurs 2 eller 3 på gymnasiet och de som går studieförberedande program. Flertalet verksamheter tar emot elever för att visa vilka yrken som finns i en kommun samt vilka karriärmöjligheter som erbjuds.

Det är även en möjlighet för Sandvikens Kommun som arbetsgivare att komma i kontakt med framtidens medarbetare, och få en inblick i hur ungdomar tänker kring arbete och vad som är viktigt i en anställning.

Föreläsningar och besök på verksamheter

Dagen kommer att innehålla föreläsningar om vilka verksamheter som finns inom vår kommun och vilken kompetens som kommer att efterfrågas i framtiden. Därefter tas eleven emot på enheten som hen önskat att vara på under några timmar.

Önskemål om praktikområde

Eleverna har lämnat önskemål inom vilket område de vill ha praktik. Några exempel är högstadielärare, förskolepersonal, socialtjänsten, kultur och fritid, folkhälsa och trygghet, IT & kommunikation och Medborgarservice.

Praodagen anordnas av Första steget som är ett projekt inom Arbetslivsförvaltningen, i samverkan med Personalkontoret och övriga förvaltningar i Sandvikens kommun.

Läs mer om Första Steget

Sidan uppdaterad: 2018-03-06 13.07
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

ungdomar