Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Rekrytering börjar - Sandvikens skolchef förbereder sig för pension

Inger Norman som är chef för Kunskapsförvaltningen går i pension när hon fyller 66 år under 2021. Kommunens skolor är mitt i en stor utvecklingsfas. Därför börjar rekrytering redan nu så att tjänsterna kan överlappa under en period.

Skolan i Sandvikens kommun är och har under flera år varit under stark utveckling. Kommunen har högt ställda ambitioner och arbetar mot politiska mål om bra arbetsmiljö och goda förutsättningar för både barn, elever och personal att nå uppsatta mål i läroplaner.

Inger har varit en verklig tillgång under sin tid som förvaltningschef och en skicklig ledare. Nu väljer Inger att gå i pension och vi söker därför en efterträdare som kan fortsätta det viktiga arbetet mot vår framtida skola, säger Pär Jerfström, kommundirektör.

Läs mer om arbetet mot vår framtida skola

Rekrytering av en ny förvaltningschef börjar under maj månad.

Var befinner sig skolan i Sandvikens kommun?

Skolan har utmaningar men befinner sig i en positiv spiral. Vi har gemensamt arbetat fram en värdegrund för alla skolformer. Den följs upp bland både elever och personal fyra gånger om året. Vi analyserar resultaten och tar fram förbättringsåtgärder i samverkan med elever och personal på alla nivåer, berättar Inger Norman.

Ett aktuellt ämne är också arbetet med Skolhusplanen, som blir färdig under 2020. Det är långsiktig plan på en övergripande nivå för kommunens skolfastigheter och utgår från fem perspektiv: det ökande antalet barn och elever, behov att bryta segregation, likvärdig för- och grundskola för alla barn och elever, skollokalers tekniska status och lämplighet, samt ekonomi.

Läs mer om Skolhusplanen

Det finns ett stort engagemang i vårt kultur- och strukturarbete. Resultaten stiger och organisationen har blivit duktigare på att analysera rätt saker. Helt centralt är att nu fortsätta på den inslagna vägen så att uppföljning, analys, dokumentation och förbättring blir en naturlig del av vardagen i alla verksamheter, fortsätter Inger.

Fakta

Inger Norman har arbetat som skolchef och förvaltningschef för Kunskapsförvaltningen sedan augusti 2012. Tidigare har hon bland annat arbetat som avdelningschef i Stockholms stad och skolchef i Sollefteå kommun.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Körsbärsblommor
Inger Norman

Inger Norman