Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Resultat medborgar­undersökning 2016

Sandvikens resultat ligger i nivå med det genomsnittliga resultatet bland de deltagande kommunerna i undersökningen inom såväl kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och inflytande i kommunen. 

Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning hösten 2016Kultur och fritidsmöjligheter är Sandvikens starkaste sidor och förtroendet för politiker och tjänstemän är högre än genomsnittet bland alla kommuner i undersökningen.

Det är glädjande att vi behåller förra årets betyg för kommunens verksamheter. Men mätningen visar också att förskolan och grundskolan fick något sänkta omdömen i år, det kan vi inte vara nöjda med. Vi ser också på den långsiktiga utvecklingen att Sandvikens kommun haft en uppåtgående trend under flera år. I år stannade vi på samma nivå. En sån här undersökning visar var vi kan bli bättre, bostäder och trygghet är två såna områden, säger Peter Kärnström, kommunalråd (S).

Bo och leva i Sandvikens kommun

Medborgarna ger fortsatt bra betyg till möjligheten att utöva fritidsintressen, tillgången till idrotts- och kulturevenemang och till nöjesutbudet. Förbättringsområden för att få fler nöjda medborgare är trygghet och bostäder. Sandvikens Nöjd Region Index (NRI), 58 är inte statistiskt säkerställt avvikande från föregående års resultat. Invånare som bott här en kortare tid är nöjdare med Sandviken som plats att bo på än de som bott här länge. Det gäller särskilt trygghet och kommersiellt utbud.

Betyg på kommunens verksamheter

Sandviken ligger kvar på samma nivå som föregående år, 56 i Nöjd Medborgar Index (NMI). Det är på samma nivå som andra kommuner med samma storlek och i nivå med de andra kommunerna i undersökningen. Av kommunens verksamheter är betyget för kulturen i Sandviken statistiskt säkerställt högre än genomsnittet för alla kommuner i undersökningen. Förskola, grundskola, vatten och avlopp har ett säkerställt lägre betyg än i kommuner av samma storleksklass men också i jämförelse med alla kommuner i undersökningen.

Möjlighet till inflytande

Betyget är oförändrat sedan förra årets mätning, Nöjd Inflytande Index (NII) är fortfarande 42. Det är på samma nivå som jämförbara kommuner och högre än genomsnittet för alla kommuner i mätningen. Högst delbetyg får Sandviken på frågeområdet förtroende där betyget höjts. Möjligheterna för medborgarna att ta del av information från kommunen är också över genomsnittet för alla kommuner i undersökningen.

Svarsfrekvensen blev 44 % eller 521 svarande. Det var två procentenheter över genomsnittet och tre procentenheter över förra årets mätning. Bland den yngsta gruppen 18 – 24 åringar svarade 25 % i jämförelse med genomsnittet 14 % bland de övriga kommunerna i undersökningen.

Rapporten

Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning hösten 2016PDF (pdf, 3.5 MB)

Sidan uppdaterad: 2016-12-14 10.35
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se