Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Revisionsrapport: granskning av årsredovisning 2018

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

En ny rapport från Kommunrevisionen gällande granskning av Årsredovisning 2018 finns nu tillgänglig. Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning­en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen biläggs årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen har utförts av PwC och utgör är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.

Ta del av granskningen av årsredovisning 2018PDF (pdf, 263.5 kB)

Sidan uppdaterad: 2019-04-24 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Vitsippor