Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Revisionsrapport: hantering av allmänna handlingar i kommunala bolag

Kommunrevisionen har utfört en granskning av de kommunala bolagens hantering av allmänna handlingar.

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges verktyg för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet. Revisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten.

Lekmannarevisorerna i Sandviken kommun har utifrån sin riskanalys beslutat att för 2019 genomföra en granskning av de kommunala bolagens arbete med hanteringen av allmänna handlingar.

De bolag som omfattats av granskningen är Sandviken Stadshus AB, Sandvikenhus AB, Sandviken Energi AB, Sandviken Specialfastigheter AB, Göransson Arena AB och Högbo Bruks AB. Granskningen har utförts av revisionens sakkunniga biträden inom PwC.

Mer information

Mer om Kommunrevisionen

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sandvikens Stadshus