Roboten som gör duschstunden mer privat - snart i Sandviken

Mammans frustration fick problemlösaren Thomas Ryberg att gå igång på frågan hur man sköter sin hygien med bibehållen värdighet och självständighet när kroppen börjar trilskas

Resultatet: En världsunik duschrobot. Under våren installeras tre av de tio första exemplaren i Sandviken.

Med stor nyfikenhet testar jag duschroboten Poseidon på ett äldreboende i Västerås. Den Parkinsondiagnos jag fick för några år sedan har triggat igång funderingar om vad som händer när den progressiva sjukdomen släcker ned en allt större del av hjärnans signalsystem.

Rädslan för att en dag inte kunna sköta toalettbesök ifred eller ta hand om min egen hygien är det som skrämmer mer är någonting annat.

Den snabbt accelererande utvecklingen av ny så kallad välfärdsteknik som bland annat kan göra det möjligt att i större utsträckning bibehålla sin integritet, låta det intima få förbli intimt, när kroppen krånglar känns spännande.

Tekniken bakom duschroboten som Thomas Ryberg är pappa till är egentligen inte så avancerad som man skulle kunna tro. Vissa föredrar att använda ordet ”duschlösning” i stället för ”robot” för att avdramatisera det hela.

Uppfinningen bygger på kombinatorik, det vill säga flera olika teknikområden som plussas ihop.

Det är barnsligt enkelt. En form av återanvändning av befintlig teknik. Inga konstigheter alls”, säger uppfinnaren själv.

Finessen är att se behovet, hitta på en lösning som fungerar och inte backa för de hundratals problem och hinder som dyker upp längs vägen mot en färdig, certifierad produkt som uppfyller alla säkerhetskrav och som tillfredsställer användarnas behov.

Stol som hämtar

Den intelligenta duschen skickar på kommando ut en stol som hämtar in den som ska duscha. För den rullstolsburne är det enkelt att hasa över från stol till stol. Jag sätter mig och får en dosa i handen med enkla, tydliga reglage. Långsamt glider jag in i kabinen medan jag håller in-knappen intryckt.

När stolen är på plats sluts dörrarna till det 1,5 meter höga och 1,2 meter breda duschutrymmet. Jag ställer in önskad temperatur på en display och sätter igång vattenstrålarna från nio munstycken. Fyra andra munstycken sprutar tvål på kroppen när jag trycker på tvålknappen.

Duschen blir en behaglig upplevelse. Med en aning starkare strålar och lite softad musik i bakgrunden hade det varit som att gå på spa och njuta i en varm och mysig jacuzzi.

Manövreringen är så enkel att det nästan inte går att göra fel. För säkerhets skull finns det en extra dosa som sköts från utsidan och som tar över om något ändå skulle gå snett.

Thomas Ryberg, i grunden ekonom och jurist med många år bakom sig i ledande roller inom globala företag, pratar hellre om behov han stött på och glädjen i att kunna hjälpa andra människor än om komplicerade tekniska detaljer.

69-åringen ser sig själv som en problemlösare med en viss blick för det ännu oprövade och okända. Han nämner i förbifarten att han som affärsutvecklingschef på Ericson var med och utvecklade rörliga bilder och banktransaktioner i mobiltelefonerna.

Min förmåga att se framåt i tiden har jag haft glädje av”, konstaterar han.

Duschrobot

Så här ser Poseidon ut. Under våren levereras tre exemplar till Sandviken.

Testat och tyckt

Det var när Thomas drygt 90 år gamla mamma berättade att hon kände sig obekväm med att få hjälp av för henne ständigt nya och okända personer inom hemtjänsten med något så intimt som att duscha som han började fundera på om det inte skulle gå att lösa det på ett annat sätt.

Stroke- och Parkinsonpatienter har tillsammans med personer som bara är gamla och sköra medverkat i processen genom att testa, tycka till och ställa krav.

Resultatet av hittills sex års arbete är duschroboten Poseidon som i version två, förberedd för att kunna uppgraderas med torkfunktion, levereras till Sandviken under våren.

Roboten väcker i dag visst uppseende där den presenteras. Men Thomas Ryberg bedömer att det precis som med rörlig bild i telefonen är vardag om fem-tio år. Då kommer Poseidon att finnas i mindre storlek i privatpersoners badrum som ett helt naturligt hjälpmedel för den som har svårt att sköta hygienen, tror han.

Enorm drivkraft

Utmaningen i det här skedet är att förenkla tillverkningen, få till serier och sänka produktionskostnaden

En duschrobot kostar i dag drygt 200 000 kronor. En investering som samhället lätt kan räkna hem på färre halkolyckor med fallskador, bättre arbetsmiljö för omsorgspersonalen och därmed lägre kostnader för sjukfrånvaro samt lägre personalomsättning.

För användarna finns det forskning som visar att den som kan upprätthålla en för människan så basal funktion som att sköta sin egen hygien, fortsätter att leva ett mer självständigt liv även i övrigt

Thomas Ryberg säger att lycka för hans egen del är att kunna hjälpa andra människor. Han återkommer till orden ”värdighet” och ”självständighet” och vad de står för.

”Glädjen jag mött är en enorm drivkraft. Värt mer än pengarna? Ha, ha. Hittills har det här bara kostat pengar.”

Hur gick det då med Thomas mamma vars frustration är anledningen till att det i dag finns en duschrobot? Hon gick tyvärr bort utan att själv ha hunnit testa Poseidon.

”Men hon fick vara med i utvecklingsprocessen och skulle ha glatt sig åt att hon hjälpt till så att andra nu får den här möjligheten.”

Fakta: Duschrobot

  • Duschroboten Poseidon – världens första hygienrobot - utvecklas av företaget Robotics Care med stöd av Robotdalen i Västerås.
  • De fem första robotarna i full drift finns på äldreboenden i Västerås, Karlstad, Eskilstuna, Uppsala och Fagersta.
  • Under våren levereras tre robotar av den något modifierade version två till Sandviken. Klart är att en ska placeras på Ängsbacken och en på Ovansjögården.
  • Satsningen på att utveckla en duschrobot har förutom Robotdalen stötts av bland annat Almi, Vinnova, Hjälpmedelsinstitutet, länsstyrelsen i Västmanland och forsknings- och utvecklingsrådet i Västmanland.

Karlstadsstudien

Forskare vid Karlstad universitet har i samarbete med Karlstad kommun gjort en studie av hur den intelligenta duschen tas emot av användare och personal.

”I det stora hela är erfarenheterna positiva från det avlastningshem för växelvis boende där man använt den här duschlösningen”, berättar Charlotte Bäccman, lektor i psykologi och forskare vid universitetets CTF, centrum för tjänsteforskning.

Karlstadsstudien visar bland annat:

  • De starkt vårdberoende användarna visade sig vara mycket nyfikna på det här sättet att duscha. Många ville prova på och tyckte det fungerade bra.
  • Självbestämmandet upplevdes som en viktig fördel. Att ta kontrollen över sin egen hygien och låta det privata förbli privat sågs som ett stort plus.
  • Det kan i sin tur motverka så kallad inlärd hjälplöshet. Det vill säga att den som återtagit kontrollen inom ett visst område kan återfå viljan att klara även andra uppgifter på egen hand och i större utsträckning bli herre över sitt eget liv.
  • Personalen var väldigt positivt inställd. Duschmomentet är annars en besvärlig del av omsorgen med arbete i obekväma ställningar och med halkrisk.

Läs även:

Sandviken med och utvecklar framtidens larmsystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tryggare hemtjänst med nyckelfria lås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Thomas Ryberg

Thomas Ryberg har uppfunnit världens första riktiga duschrobot.