Rondellen i korsningen Västerled-Fredriksgatan klar

Efter medborgarförslaget om en cirkulationsplats i korsningen Västerled-Fredriksgatan, som genom åren har varit olycksdrabbad, är den nu klar.

Under 2016 kom det in ett medborgarförslag till kommunen om att bygga en rondell i korsningen Västerled-Fredriksgatan. Med anledning av förslaget så genomfördes en utredning som kom fram till att det var möjligt med en cirkulationsplats i korsningen, som genom åren har varit olycksdrabbad. Nu har medborgarförslaget blivit verklighet.

Arbetet med att hitta en lösning för att trafiksäkra korsningen har pågått under en längre tid men det har varit svårt på grund av höjdförhållandena på platsen. Men genom att bygga om en längre sträcka innan korsningen har rondellen kunnat bli verklighet.

Tack för att ni har visat hänsyn under byggtiden och hållit ner hastigheten.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Cirkulationsplats Västerled

Nu är rondellen i korsningen Västerled-Fredriksgatan klar.