Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Rondell för ökad säkerhet – dags för nästa etapp

Trafiken byter sida på Västerled och bussarna får en annan körväg när bygget av cirkulationsplatsen i korsningen Västerled-Fredriksgatan går in i etapp 2.

I april påbörjades arbetet med att bygga en rondell i korsningen Västerled-Fredriksgatan, som genom åren har varit olycksdrabbad. På tisdag den 25 juni går arbetet in i nästa etapp. Någon gång mellan klockan 12 och 15 den dagen kommer trafiken att byta sida på Västerled. Då kommer västra körfältet att stängas av och det kommer att bli dubbelriktad trafik i mötande körfält till slutet av september.

Busstrafiken kommer fortsatt att påverkas. Linje 13 får köra sin ordinarie linjesträckning fram till korsningen Västerled-Fredriksgatan. Därifrån kör den Västerled till Vallhovsvägen. Där kommer linjen att vända vid hållplats Mesosten. Från Mesosten återupptar linjen sin ordinarie sträckning.
Hållplatser som inter kommer att trafikeras är Smultronet, Lockropsvägen, Kalvdansvägen och Oxbacksmuren.
Resenärer hänvisas till Mesosten och tillfällig hållplats strax innan korsningen Västerled-Fredriksgatan.

Mellan klockan 12 – 15 den 25 juni kommer linje 13 inte att kunna trafikera korsningen Västerled-Fredriksgatan alls. Det gör att linje 13 då får köra Barrsätragatan-Sveavägen-Gävlevägen-Västerled-Vallhovsvägen och vända på vändplanen vid hållplats Mesost. Därefter upptar linjen sin ordinarie sträckning.
Hållplatser som inte kommer att trafikeras är Lindparken, Parkvägen, Barrsätra, Glasmästarvägen, Smultronet, Lockropsvägen, Kalvdansvägen och Oxbacksmuren.
Resenärer hänvisas till Mesosten och Enen.

Vi bygger rondellen för säkrare trafikflöden. Arbetet beräknas pågå till november.

Busskarta för etapp 2

Busslinje 13 får en tillfällig körväg fram till slutet av september.

Cirkulationsplats avstägning

Den 25 juni byter trafiken sida. Då kommer västra körfältet på Västerled att stängas av fram till slutet av september.

Sidan uppdaterad: 2019-06-25 09.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Cirkulationsplats Västerled

Trafiken byter sida på Västerled och bussarna får en annan körväg när bygget av cirkulationsplatsen i korsningen Västerled-Fredriksgatan går in i etapp 2.