Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Rondell för ökad säkerhet i olycksdrabbad korsning

Under nästa vecka påbörjas bygget av en cirkulationsplats i korsningen Västerled-Fredriksgatan.

Under 2016 kom det in ett medborgarförslag till kommunen om att bygga en rondell i korsningen Västerled-Fredriksgatan. Med anledning av förslaget så genomförde kommunen en utredning som kom fram till att det är möjligt med en cirkulationsplats i korsningen, som genom åren har varit olycksdrabbad. Nu blir alltså medborgarförslaget verklighet.

Arbetet med att hitta en lösning för att trafiksäkra korsningen har pågått under en längre tid men det har varit problematiskt på grund av höjdförhållandena på platsen. Men genom att vi nu bygger om en längre sträcka har vi hittat en lösning, säger Erika Ågren, teknisk chef på Tekniska kontoret.

Så påverkas trafiken

Under byggtiden kommer framkomligheten att påverkas. Tack för att du har överseende med det. Östra sidan av Västerled kommer att stängas av från 15 april fram till slutet av juni. Under den tiden kommer det att vara dubbelriktad trafik i västra körfältet.

Karta avstängning april-juni

Östra sidan av Västerled kommer att stängas av från 15 april fram till slutet av juni.

Även busstrafiken kommer att påverkas under byggtiden. Under perioden 15 april till slutet av juni kommer linje 13 att behöva köra Barrsätragatan-Sveavägen-Gävlevägen-Västerled-Fredriksgatan. Linje 13 missar därmed hållplatserna Lindparken, Parkvägen, Barrsätra och Glasmästarvägen. Resenärer hänvisas till Enen, Smultronet och andra linjer.

Vi ser nu fram emot att under året få en säkrare trafikmiljö i korsningen Västerled-Fredriksgatan, säger Erika Ågren.

Vi bygger rondellen för säkrare trafikflöden. Arbetet beräknas pågå till november.

Kontakt:
Morgan Lundgren, projektledare
Telefon: 070-265 93 50
E-post: morgan.lundgren@projektledarbyran.se

Ny linjesträckning linje 13

LInje 13 får en tillfällig körväg från 15 april fram till slutet av juni.

Sidan uppdaterad: 2019-04-05 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Skylt för vägarbete

V 15 påbörjas bygget av en cirkulationsplats i korsningen Västerled-Fredriksgatan.