Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Rondell för ökad säkerhet i olycksdrabbad korsning

För att öka trafiksäkerheten i korsningen Fredriksgatan-Västerled har kommunstyrelsen tagit beslut om att bygga en ny rondell. Arbetet kommer att påbörjas våren 2019.

Det har skett flera olyckor under de senaste åren i korsningen Fredriksgatan-Västerled. Under slutet på 2016 fick vi ett medborgarförslag om en rondell. En utredning gjordes under 2017, eftersom en rondell skulle kunna innebära problem under vintern när det är snö och halka och särskilt för den tunga trafiken som går på Västerled.

Önskemålet om en ombyggnation av korsningen Fredriksgatan-Västerled har funnits under en lång tid. Utredningen om korsningens utformning visar att det är möjligt att anlägga en cirkulationsplats vilket kommer att ske till hösten, säger Tommie Larsson, planeringsingenjör.

I vår vision för kommunen har vi att vi ska känna oss säkra i alla miljöer. När det nu visat sig att denna korsning drabbas av återkommande olyckor har vi agerat och det här är en bra lösning som förbättrar trafiksäkerheten för våra medborgare, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande.

”Större ombyggnation än själva korsningspunkten”

Tekniska kontorets utredning visar att det krävs en mycket större ombyggnation än bara själva korsningspunkten.

Vi måste ta hänsyn till att det är mycket tung trafik och en rekommenderad led för farligt gods. Det är mycket viktigt att utformningen blir bra med lutningar och vilplan som uppfyller gällande normer, fortsätter Tommie.

Mer information

sandviken.se/vasterledlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad: 2018-05-24 18.48
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Skylt för cirkulationsplats