Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Så blir förskolans verksamhet i höst

Varje år anpassas förskoleverksamheten utifrån aktuellt barnantal, eftersom det är färre förskolebarn under hösten. Antalet barn varierar stort, främst mellan höst- och vårtermin, men även från år till år.

Just nu har vi cirka 2 000 barn inskrivna. Hösten 2019 börjar ca 440 av dessa barn förskoleklass vilket innebär att barnantalet i förskolan blir färre under hösten för att återigen öka vårterminen 2020, berättar Anita Persson, verksamhetschef.

Under hösten 2019 minskar därför det totala antalet personal tillfälligt på de större förskolorna i södra delen av Sandvikens centralort, på grund av mindre antal barn på dessa förskolor under hösten. Det beror på att det är störst efterfrågan på förskoleplatser i de centrala delarna av Sandviken. En viss anpassning sker även i de kommundelar där det är möjligt utifrån barnantal.

Påverkar inte antal barn per personal

Det är viktigt att påpeka att detta inte påverkar antal barn per personal. Och alla barn får vara kvar på sin förskola, men kanske inte på sin avdelning. Ingen tillsvidareanställd personal berörs, dock kan en effekt bli att eventuella vikariat för obehörig personal inte förlängs, säger Anita.

Behöver ditt barn förskoleplats till hösten?

Ansökan ska skickas in senast den 1 april. Alla barn är garanterade en plats, och har ansökan kommit in i tid kommer besked om placering senast under juni månad.
Alla placeringar på förskolan utgår från Skollagen kap 8 15 §. Ett barn ska erbjudas plats så nära barnets hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

Detta gäller också i mån av plats på den förskola vårdnadshavare önskat.

Ansöker du om byte till annan förskola eller syskonförtur?

Ansökningar om byte av förskola handläggs före den 1 april. Efter det börjar handläggningen av nya ansökningar.

Syskonförtur prioriteras i mån av plats.

Här kan du läsa kommunens Riktlinjer och regler för förskoleverksamheten

Fakta - gjorda och kommande investeringar

Under åren 2014-2019 har följande nya förskoleavdelningar tillkommit inom Sandvikens Kommun.

 • Bullerbyns förskola i Storvik:
  + 5 avdelningar i den nybyggda delen och + 3 avdelningar som ska rustas och beräknas tas i bruk under januari 2020
 • Järbo förskola
  +2 avdelningar
 • Takläggarens förskola: helrenovering av befintliga lokaler är färdig
 • Sandbacka förskola: +2 avdelningar
 • Kungsgårdens förskola, paviljong: + 1 avdelning
 • Sätralinjens förskola, paviljonger:
  +5 avdelningar 2017
  +5 avdelningar 2018
 • Österfärnebo förskola, paviljonger: + 1 avdelningar
 • Svarvarens förskola: + 2 tillfälliga avdelningar
 • Solgårdens förskola:
  Arbetet med att bygga upp förskolan efter branden har påbörjats.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Barn som målar