Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Så hanterar du vårfloden

Nu smälter snö och is. I år är det ovanligt mycket snö i vårt område och årets vårflod är kraftigare än på många år.

Myndigheterna bevakar läger noggrant

Myndigheterna bevakar utvecklingen av årets vårflod noggrant och samverkan gällande höga flöden sker i samband med länets regelbundna veckovisa samverkansmöten. Syfte med dessa samverkansmöten är att länets aktörer ska ges möjlighet att dela information och lägesuppfattning, samt att identifiera olika aktörers behov av stöd och åtgärder samt fatta eventuella beslut om inriktning och prioritering.

Fastighetsägare - håll koll på läget och se över din beredskap

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade, därför är det nödvändigt att du följer vårflodsutvecklingen och ser över din beredskap för att skydda din egendom.

Sand och sandsäckar

Sandsäckar finns att hämta hos Gästrike Räddningstjänst. Sand som du kan skotta i säckarna finns att hämta på Förrådssgatan, vid vändplanen bakom Midroc-huset. Kom ihåg att ta med en spade.

Mer information för fastighetsägare

Mer Information om hur du kan skydda din fastighet vid översvämning hittar du på webbplatsen dinsakerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas:

  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Kontrollera din försäkring.

Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet.

Andra eventuella störningar vid översvämningar:

  • Risk för ras och skred vid stora översvämningar
  • Transportstörningar
  • Strömavbrott
  • Dricksvattnets kvalitet kan påverkas

Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag:

  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp. 

Mer information

krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (MSB)

Se filmen som MSB tagit fram, med information om översvämningar för dig som är fastighetsägare:

Sidan uppdaterad: 2018-04-03 11.15
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Jädraån