Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Så förbereder du dig inför vårfloden

Nu smälter snö och is. I år är det ovanligt mycket snö i vårt område och risken för en kraftig vårflod är större än på många år.

När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag - detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn.

Så förbereder du dig inför vårfloden

I vilken mån vårfloden kommer att orsaka översvämningar beror på hur snösmältningen sker. En tidig start på snösmältningen med kortare köldperioder mellan värmen minskar riskerna. En kall vår som följs av värme och regn ger en snabb snösmältning med ökad risk för översvämningar.

Även vid normalt väder under våren kan vi på grund av de stora snömängderna uppleva en situation med höga flöden som kan orsaka mindre översvämningsproblem på flera håll i vårt område.

Myndigheterna bevakar läger noggrant

Myndigheterna bevakar utvecklingen av årets vårflod noggrant och samverkan gällande höga flöden sker i samband med länets regelbundna veckovisa samverkansmöten. Syfte med dessa samverkansmöten är att länets aktörer ska ges möjlighet att dela information och lägesuppfattning, samt att identifiera olika aktörers behov av stöd och åtgärder samt fatta eventuella beslut om inriktning och prioritering.

Fastighetsägare - håll koll på läget och se över din beredskap

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade, därför är det nödvändigt att du följer vårflodsutvecklingen och ser över din beredskap för att skydda din egendom.

Mer Information om hur du kan skydda din fastighet vid översvämning hittar du på webbplatsen dinsakerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas:

  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Kontrollera din försäkring.

Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet.

Andra eventuella störningar vid översvämningar:

  • Risk för ras och skred vid stora översvämningar
  • Transportstörningar
  • Strömavbrott
  • Dricksvattnets kvalitet kan påverkas

Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag:

  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp. 

Mer information

krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (MSB)

Se filmen som MSB tagit fram, med information om översvämningar för dig som är fastighetsägare:

Sidan uppdaterad: 2018-04-03 11.15
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Jädraån