Samarbete för kompetens­försörjning i Gävle-Sandviken

Gävle och Sandvikens kommun samverkar med Microsoft för att utveckla IT- och teknikutbildningar.

Gävle och Sandvikens kommun arbetar tillsammans med Microsoft Corporate och avdelningen Microsoft Datacenter Community Development (DCCD) för att utveckla de tekniska utbildningarna i arbetsmarknadsregionen Gävle-Sandviken. Samarbetet mellan kommunerna och Microsoft kommer att underlätta för studenter att få arbetslivserfarenhet och IT-certifieringar. Det bidrar till en ökad kompetensförsörjning inom den växande moln och IT-sektorn.

Flera satsningar för att skapa utbildningar

Samarbetet omfattar flertalet satsningar för att skapa relevanta IT- och teknikutbildningar:

  • Kommunernas utbildningsverksamhet utformar kursplaner som innebär att elever kan ta branschrelevanta IT-certifieringar. Microsoft sponsrar lärarledda utbildningar från CompTIA, en branschorganisation som tillhandahåller leverantörsneutrala och internationellt erkända certifieringar för IT-kompetens.
  • Microsoft donerar utrustning till ett datacenter-labb i respektive kommun för att kunna erbjuda en praktisk utbildningsmiljö som påminner om ett riktigt datacenter.
  • Möjlighet för elever att få arbetslivserfarenhet i Microsofts datacenter och i andra lokala IT-verksamheter.
  • Sammankoppla elever med mentorer inom IT-branschen, bland annat personer som jobbar i Microsofts datacenter.
  Karta över skolors placering i USA, Irland, Nederländerna och Sverige.

  Microsoft engagerar sig för att erbjuda människor utbildning, särskilt sådan kompetens som motsvarar behoven i den digitala ekonomin. Microsoft Datacenter Community Development (DCCD) erbjuder IT-utbildningar i samarbete med skolor på Irland, Nederländerna, USA och nu även Sverige.

  Utbildningar på gymnasienivå och vuxenutbildning

  Microsoft samarbetar med ideella organisationer, offentlig sektor, utbildare och företag runt om i världen för att säkerställa att människor har tillgång till den tekniska kompetens som digitaliseringen innebär för näringsliv och samhälle. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Gävle och Sandvikens kommun för att erbjuda IT-utbildningar i regionen. Säger Utaukwa Allen, som är ansvarig för avdelningen som arbetar med IT-utbildningar kopplat till Microsofts datacenterverksamhet.

  I Gävle kommun utvecklas IT-utbildningsprogrammet på Gävles största gymnasieskola, Polhemsskolan, och utbildningen riktar sig till elever i åldern 16 till 19 år.

  Nu riggar vi vår region för en helt ny bransch som ger nya arbetstillfällen och nya möjligheter för näringslivet. Gävle växer och utvecklas stadigt. Vi har alla möjligheter att bli en ny IT- och digitaliseringsnod i Sverige, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

  I Sandvikens kommun introduceras en IT-utbildning som riktar sig till vuxna som vill vidareutbilda sig. Utbildningen kommer drivas av Centrum för vuxnas lärande (CVL) och kommer hållas på Sandbacka Park.

  Sandviken har varit världsledande industriort i 150 år och det tänker vi fortsätta med. Det här ser jag som ett steg i utvecklingen av Sandvikens kommun och vi fortsätter på vår väg tillsammans med det lokala näringslivet mot industri 4.0, säger Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande.

  Redan i höst kommer de studerande i Gävle och Sandviken ta del av det nya samarbetet.

  Sidan publicerad:
  Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

  Peter Kärnström och Åsa Wiklund Lång

  Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande i Sandviken och Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle. Fotograf: Veronica Thuresson/Gävle kommun