Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Samråd om trafikplats Tuna på E16

Trafikverket och Sandvikens Kommun planerar en ny avfart och påfart mellan E16 och Järbovägen.

Trafikverket har tagit fram en vägplan med status samrådshandling för anläggning av ny trafikplats på E16 i Tuna. Trafikverket tillsammans med Sandvikens kommun planerar för anläggande av den nya trafikplatsen. Förändringen omfattar väg E16 och väg 541/Järbovägen. Projektet innebär att på- och avfartsramper ska anläggas på E16 i västlig och östlig riktning från väg 541. På de västliga ramperna ska busshållplatser anläggas.

Sandvikens kommun planerar för att på väg 541 vid anslutning av ramperna anlägga dropprefuger. Kommunen planerar även för att en gång- och cykelväg ska anläggas längs med väg 541 på den västra sidan av vägen och ansluta mot de två nya busshållplatserna på ramperna. Gång- och cykelvägen kommer att ledas i plan över ramperna på den västra sidan om väg 541 och gå under befintlig vägbro för E16

Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter detta samråd arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Ta del av dokument och lämna synpunkter

Handlingen finns tillgänglig fram till 2017-06-19 på Folkets Hus, Köpmangatan 5-7, Sandviken och Trafikverkets kontor i Gävle, Norra Kungsgatan 1 samt på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/trafikplats-tunalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Du kan lämna dina synpunkter till Trafikverket senast den 19 juni.

Mer information

www.trafikverket.se/trafikplats-tunalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Sidan uppdaterad: 2017-06-07 07.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Motorväg