Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Samverkan med polisen har gett resultat

Den senaste tiden har polisen tillsammans med socialtjänsten och kommunskyddet drivit en framgångsrik insats. Situationen med grupper av ungdomar som skapat en känsla av otrygghet i centrum har förbättrats.

Insatsen har lett till att oroligheterna på offentliga platser har minskat i betydande grad. Många av de ungdomar som identifierades initialt har hanterats inom ramen för insatsen.

Vår förhoppning är därmed att människors känsla av trygghet ska öka, säger Johanna Westlin kommunpolis i Sandviken.

Relationsskapande arbete en framgångsfaktor

Framgångsfaktorerna har varit att ett relationsskapande arbete har bedrivits gentemot ungdomar i Sandviken. I de fall där underåriga har misstänkts för brott har föräldrar och/eller socialtjänsten kunnat jobba framgångsrikt för den enskilde individen, fortsätter Johanna.

Man har jobbat mer ute på fältet för att skapa en kontakt med de stökiga ungdomarna. 

Vi har, genom Gävleborgs Bevakning och tillsammans med Polisen, identifierat den gruppen ungdomar det handlar om och det är de vi har riktat oss mot. Vi har tillsammans med Polisen avanonymiserat dem så att deras beteende och agerande har blivit känt i deras sociala nätverk som föräldrar, skola och övriga personer runt omkring dem, säger Rolf Sundqvist, säkerhetschef på Sandvikens Kommun.

Gävleborgs Bevakning och Sandvikens IF, genom Framsteget och Cityvärdarna, har även medverkat genom relationsskapande aktiviteter tillsammans med ungdomarna, så som bland annat biljard och innebandy.

Fortsatt samarbete mellan kommunen och polisen

Från kommunens sida har vi också sett bra resultat av samarbetet med Polisen, Gävleborgs bevakning och Sandvikens IF. Och internt fortsätter vi med samverkan mellan våra olika förvaltningar för att förbättringarna ska fortsätta och förhoppningsvis bli bestående, säger Rolf.

Samverkan mellan polisen och kommunen fortsätter. Tillsammans har vi byggt upp en kunskapsbank som samtliga aktörer kommer att kunna använda sig av i det fortsatta arbetet mot utanförskap och ungdomskriminalitet.

Sidan uppdaterad: 2018-04-04 11.04
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Bostäder i Sandviken centrum