Sandvik AB hjälper Sandvikens Kommun igenom bristen på skyddsutrustning

Tillgången på skyddsutrustning är ett problem både i regionen och i större delen av världen. Sandvik AB har därför engagerat sig och hjälpt till med inköp av utrustning som nu doneras till Sandvikens Kommun.

Nästa steg är att hjälpa till med försörjningskanaler som via samordning av Länsstyrelsen Gävleborg kan hjälpa övriga kommuner i regionen.

Tillsammans med personaltillgång är tillgången på skyddsutrustning för att minska smittspridning inom de verksamheter där kommunens personal möter äldre och sårbara avgörande, för att kommunerna ska kunna upprätthålla en trygg omsorg och sitt samhällsuppdrag.

Sandvikens Kommun har trots mycket begränsad tillgång klarat av att följa de nationella riktlinjerna kring skyddsutrustning och tillsammans med MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) fördelat utrustning efter akut behov.

Denna donation från Sandvik möjliggör att vi nu kan förse boenden och hemtjänstgrupper med egna lager.

Vi har följt rekommendationerna men vår ambition är större än så. Nu vill vi på kort och lång sikt garantera att såväl våra anställda som de vi ger stöd till ska känna en trygghet i att vi har utrustning som skyddar från smittspridning, säger Kerstin Almén, kommunalråd.

Sandvik är en viktig samhällsaktör

Sandvik AB och Sandvikens Kommun har nu under lång tid arbetat tillsammans med att kvalitetssäkra utrustning, göra beställningar och få dessa till Sandviken i den komplicerade situation som råder. Sandvik har fört en dialog med kommunen och länsstyrelsen om hur företagets resurser och kontakter i främst Kina kan bidra till hela regionen och länsstyrelsen i sitt samordningsuppdrag.

Sandvik är en viktig samhällsaktör i alla de regioner där vi finns. Därför är vi såväl beroende av, som ansvariga för att bidra till, ett väl fungerande samhälle. Därför har vi hjälpt till med inköp av utrustning som vi nu donerar till Sandviken. Nu vill vi bidra till försörjningskanaler som kan hjälpa även övriga kommuner i regionen, säger Jan Lissåker från Sandvik.

Landshövdingen bjuder in aktörer till dialog

Sandvikens kommun är inte den enda i länet som rapporterar brist på skyddsutrustning. I de lägesbilder som Länsstyrelsen Gävleborg hämtar in kontinuerligt lyfter flera kommuner ett behov och landshövdingen har med anledning av det bjudit in till dialog med större företag i regionen och ett stort antal initiativ pågår.

I kris är samverkan mellan offentliga aktörer och näringslivet viktigare än någonsin och länsstyrelsen har en viktig roll som samordnare och katalysator för goda initiativ. Vi ser mycket positivt på Sandviks initiativ och ser att det i förlängningen gynnar länets övriga kommuner i den samverkan som pågår i länet, säger landshövding Per Bill.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Skyddsutrustning