Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikenborna nöjda med kulturen och fritiden

Medborgarna i Sandviken är allt mer nöjda med det kommunala utbudet av kultur och fritidsmöjligheter. Det visar senaste undersökningen från jSCB där kulturutbudet i Sandviken ligger i topp bland alla kommuner.

Varje år mäter många kommuner hur nöjda medborgarna är med den kommunala servicen inom olika områden. Det är SCB som tar fram ett Nöjd Medborgar Index, NMI som mäts på en hundragradig skala. Det var 138 kommuner som deltog i mätningen 2015.

För området Kultur låg 2010 index på 62 i Sandviken. 2014 var index 68 och 2015 hade det ökat till 74. Genomsnittet för alla kommuner är 62. Det placerar Sandviken i topp av undersökta kommuner, tillsammans med Umeå och Luleå som också hade index 74.

För området Kommunala idrotts- och motionsanläggningar låg 2010 index på 57. 2014 var index 61 och 2015 hade det ökat till 66. Genomsnittet för alla kommuner är 60.

SCB mäter också hur viktigt ett visst område är för medborgarna i relation till andra områden. Mätningen visar att tillgång till kultur och fritid värderas högst av alla områden.

Att medborgarna är nöjda med den kommunala servicen är ett av våra viktigaste mål. Därför är det otroligt roligt att nöjdheten med kultur och fritid ökar. Det visar att vi är på rätt väg mot vår vision om den moderna industri och kulturstaden, säger Peter Kärnström, Kommunstyrelsens ordförande.

Monica Jacobsson, Kommunfullmäktiges ordförande:

Kulturen har en stark plats i Sandviken och jag är stolt över att vi lyckats skapa Kulturcentrum. Under 2015 erbjöd Kulturcentrum närmare 400 olika programpunkter. Det bidrar verkligen till Vision 2025 om den aktiva och levande staden.

Ulf Gillström, ordförande i Kultur och fritidsnämnden avslutar:

Sandviken har bra möjligheter till idrott och motion. Jag är väldigt glad över att medborgarna blir allt mer nöjda med det som kommunen erbjuder. Det är viktig både för ungdomars möjligheter till en aktiv fritid och för folkhälsan.

Mer information

  1. Resultat SandvikenPDF (pdf, 1.3 MB)
  2. RapportbilagaPDF (pdf, 1.3 MB)
  3. Mer om undersökningen och resultat från SCBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2016-02-24 14.28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild