Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Sandviken har ny plan mot 2030

Sandvikens kommuns nya översiktsplan har nu trätt i laga kraft. Nästan 700 invånare har varit med och påverkat kommunens framtida utveckling under utformningen av planen.

Invånare, företag och organisationer har haft möjlighet att lämna synpunkter, bland annat under möten i varje tätort och digitalt via kommunens webbplats.

Det har varit en väldigt bra respons, vi är glada att så många medborgare, företagare och organisationer har varit delaktiga och påverkat innehållet i översiktsplanen, säger Henrik Modigh, stadsarkitekt för Sandvikens kommun

Plan för att växa och utvecklas

Nu när översiktsplanen trätt i kraft börjar vi det viktiga arbetet med att förverkliga den. Tack vare planen kan vi agera där behov är som störst och använda våra planeringsresurser på ett effektivt sätt. Det gör att vi kan hålla fast vid en attraktiv bebyggelseutveckling inom hela kommunen, säger Henrik.

Översiktsplanen fyller flera viktiga funktioner. Den fungerar som en vision för den framtida utvecklingen av bland annat kulturmiljöer och ligger till grund för detaljplanering och bygglov. Planen utgör tydliga spelregler för samhällsbyggandet.

Riktlinjer för varje tätort

Att leva i Sandvikens kommun påverkas av många faktorer. Översiktsplanen innehåller en plan för varje tätort med sina specifika förutsättningar.

Dessa beskriver bland annat:

  • tänkbara utbyggnadsområden för bostäder
  • utvecklingsplan för skola och förskola.
  • möjliga områden för fortsatt etablering av verksamhetsområden och handel
  • viktiga kommunikations- och infrastrukturstråk

Här hittar du översiktsplanen

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sandviken mot 2030