Sandvikenhus AB planerar försäljning av fastigheter

Sandvikenhus AB planerar enligt uppdrag från Kommunfullmäktige att sälja fastigheter med 385 lägenheter för att frigöra kapital till finansiering av nyproduktion och investeringar i lägenhetsbeståndet.

Sandvikens Kommun planerar i Bostadsförsörjnings­programmet för en folkökning om 3600 personer fram till 2025 och Sandvikenhus AB har fått i uppdrag att årligen tillföra 40 hyresbostäder. Samtidigt är Sandvikenhus totala investerings- och renoveringsbehov de kommande 10 åren beräknat till 1,5 miljarder kronor.

För att uppfylla ägarens krav behöver vi frigöra kapital för att bidra till finansieringen av nyproduktion och investeringar i befintligt bestånd. En ökad upplåning gör oss alldeles för sårbara i nuläget. Jag välkomnar flera aktörer till vår kommun vilket detta möjliggör, säger VD Stefan Lundqvist.

Fastigheterna ligger på adresserna; Kalvdansvägen 1–19, Killingvägen 1–27, Svarvargatan 7 och 9, Norra Götgatan 12, Hyttgatan 18, Barrsätragatan 19, Storgatan 33, Baldersgatan 4 och Brednäsgatan 19. Se fastigheterna på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandvikenhus har en mycket låg vakansgrad och en bostadskö på runt 20 000 personer (januari 2019) samt 200 nya tillkommande i kön varje månad, vilket sammantaget gör utbudet av hyresrätter mycket begränsat i Sandviken och också hindrar Sandvikens Kommuns ambition att växa.

Försäljningsprocessen

Kommunfullmäktige fattade hösten 2018 beslut om att ge Sandvikenhus i uppdrag att sälja max 400 lägenheter. Sandvikenhus styrelse gav i december 2018 VD Stefan Lundqvist i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som presenterades för Sandviken Stadshus AB den 20 mars 2019. Ett brev till alla berörda hyresgäster delades ut den 28 mars.

Den nya fastighetsägaren kan vara utsedd under sommaren/hösten 2019. De berörda hyresgästerna bjuds då in till ett informationsmöte med möjlighet att ställa frågor till Sandvikenhus och den nya fastighetsägaren.

Fakta

  • Hyressättningen i Sverige vilar på samma principer oavsett om det är en privat aktör eller allmännyttan; hyresförhandlingslagen. Hyrorna kommer alltså inte att höjas utan förhandling med antingen Hyresgästföreningen Aros- Gävle eller Sandvikenboendet.
  • Försäljning kommer att ske till långsiktiga och seriösa aktörer som bidrar och samarbetar i stadsförnyelsearbetet och i det sociala engagemanget.
  • Sandvikenhus är mycket stora på marknaden med över 83 % av hyresrätterna i Sandviken (motsvarande siffra i hela landet är i snitt 59%). Sandvikenhus ser därför gärna fler ägare i Sandviken som förvaltar hyresfastigheter och såtillvida gör kommunen och bolaget mindre sårbart.
  • Sandvikenhus kommer även efter denna försäljning att vara den största aktören på marknaden.
  • Urvalet av bostäder baseras på finansiella- och förvaltingskriterier.

Bilder på aktuella fastigheter och områden

Fastigheter

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Flygbild över Sandviken