Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikenhus har nöjda kunder

För andra året i rad ökar kundnöjdheten hos Sandvikenhus. Sedan förra årets svar från hyresgästerna har Sandvikenhus ytterligare fokuserat på det kunderna vill ha.

Sandvikenhus AB har aldrig någonsin haft en högre uthyrningsgrad än nu, med allt vad det innebär av blanad annat mer slitage och en ökad trångboddhet.

Det är ett fantastiskt resultat, att fortsätta höja vårt NKI trots de utmaningar vi har. Jag är oerhört stolt över våra medarbetare, säger VD Stefan Lundqvist.

Från rött till blått

Resultatet av hyresgästenkäten redovisas ända ner på trapphusnivå och inom två index; serviceindex (NKI) och produktindex samt områdena profil, attraktivitet och valuta för hyran. Inom de två indexområdena finns totalt 7 frågeområden som i sin tur har totalt 55 frågor. Resultaten redovisas sedan i form av en ”hastighetsmätare” där rött representerar de 25 % av bolagen med sämst resultat, gult 50 % av bolagen och blått de bästa 25 %. För att uppnå blått krävs ett serviceindex på 84 %, Sandvikenhus har idag 81,7 %.

Vi ska bli bland de topp 25 % av fastighetsägarna med bäst kundnöjdhet i Sverige. Vi har gradvis ökat vårt NKI och har bara lite drygt 2 % kvar. För att lyckas med detta kommer vi fortsätta lyssna på våra kunder, säger VD Stefan Lundqvist.

Tack vare det mycket detaljerade underlagt har Sandvikenhus under de gångna åren kunnat fokusera på det kunderna vill ha. Främst har feedback getts inom trygghet, rent och snyggt och yttre miljö och det är därför där de flesta åtgärderna landat.

Hyresgästenkäten hjälper till att styra hur budgeten ska användas. På så sätt görs insatser på ställen där de verkligen behövs. Vi ser tydligt att där vi har tillsatt resurser har vi en stor ökning, bara på ett år, säger Jens Strandin, Fastighetschef på Sandvikenhus.


Resultat serviceindex‌

År

2015

2016

2017

NKI totalt

78,8

80,8

81,7

Ta kunden på allvar

88,1

89,5

90,1

Trygghet

74,3

75,8

77,7

Rent och snyggt

67,9

72,4

74.1

Hjälp när det behövs

87,6

88,3

87,8 

Om enkäten

  • I enkäten jämförs Sandvikenhus med 80 fastighetsbolag i Sverige
  • 2015 genomfördes enkäten på hela beståndet, 2016 på halva och 2017 på hela beståndet
  • 56,3 % av hyresgästerna har anonymt svarat på enkäten

Sidan uppdaterad: 2017-12-15 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Nya Bruket