Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandviken i pilotprojekt med vätgas­bussar

Som första region i Sverige inleder Sandvikens Kommun och Region Gävleborg ett projekt med vätgasbussar med planerad driftstart 2019/2020. 

Under 2018 kommer två vätgasbussar att beställas och tillverkas.

Det känns bra att vi befäster vår ställning som landets mest spännande plats för fossilfria och utsläppsfria transporter, säger Peter och fortsätter. Den här satsningen ligger helt i linje med utvecklingen av elväg, laddinfrastruktur och uppbyggnaden av vätgasstation, säger Peter Kärnström (S), kommunalråd i Sandviken.

Beslutet att Region Gävleborg och Sandvikens Kommun drar igång ett samarbete kring vätgasbussar har föregåtts av ett långt förarbete.

Vår politik bygger på två prioriteringar. För det första måste tillväxten i länet öka och jobben bli fler. För det andra måste vi ställa om vårt sätt att transportera gods och människor i fossilfri riktning. Av de här två utmaningarna skapar vi en möjlighet, säger  Jan Lahenkorva (S), vice ordförande (S), Region Gävleborgs Hållbarhetsnämnd.

Sandvik AB har varit en drivande aktör i utvecklingen av vätgasstationen i Sandviken och företaget ser positivt på utvecklingen. Vätgas är en mycket vanlig industrigas och i landet pågår stora projekt med att utveckla nyttjandet ytterligare för att nå målet om en koldioxidfri stålproduktion.

Vätgastankstationen är förberedd för tyngre fordon som bussar och lastbilar. Att Region Gävleborg satsar på bränslecellsdrivna bussar bekräftar Sandviken som en kompetenshub i Sverige för vätgas- och bränslecellsteknologi och bidrar dessutom till renare luft. Som regionens största privata arbetsgivare är det mycket positivt att våra medarbetare kan åka till jobbet utsläppsfritt, säger Mats W Lundberg, hållbarhets­specialist på Sandvik Materials Technology.

 

Sidan publicerad: 2018-01-09 12.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Buss vid vätgasstation

Buss vid vätgasstation