Sandviken med och utvecklar framtidens larmsystem

När Ingela Sten inte varit i köket på hela dagen reagerar larmsystemet. Ett mejl eller sms går till den mottagare hon själv valt.

Jättebra för den som bor ensam, säger 80-åringen, en av testpersonerna av ett nytt trygghetslarm med rörelsesensorer som Sandvikens kommun nu är med och utvecklar.

Ett traditionellt trygghetslarm är bra under förutsättning att den som behöver hjälp är vid medvetande och klarar av att själv slå larm genom en aktiv handling. Men då och då händer det att personer blir liggande i bostaden i flera dygn innan de upptäcks sedan de ramlat och slagit sig eller blivit akut sjuka utan att kunna larma.

Nätverket Användarföreningen (se faktaruta), där Sandvikens kommun ingår, håller inom ramen för arbetet med välfärdsteknik på att testa ett nytt system med rörelsesensorer i bostäderna som komplement.

Det handlar om att äldre personer ska kunna bo kvar hemma, klara sig själva och känna sig trygga men inte övervakade, säger projektledaren Rose-Marie Beming vid Teknikmarknad, en avknoppning från KTH och teknisk samordnare inom Användarföreningen.

Tid på toa

Larmcentral 2.0, som utvecklingsprojektet kallas, är en förebyggande form av välfärdsteknik. Bor du som senior ensam eller lite avsides ska du veta att det ändå är någon som märker om du kraftigt avviker från ditt normala vardagsbeteende.

Blir du kvar två timmar på toaletten på morgonen i stället för den vanliga halvtimmen går ett meddelande till exempelvis en anhörig eller till hemtjänsten.

Sensor

En sådan här liten sensor känner av och rapporterar när någon rör sig i rummet.

Är det vanligt att du stökar i köket mellan fyra och sex på eftermiddagen reagerar systemet den dagen du inte är där. Då kan något ha hänt dig. Tillbringar du mindre och mindre tid i köket kan det vara en signal om du tappat matlusten.

Jag har fått frågan om det inte är obehagligt att vara så övervakad. Men jag känner det inte så. Jag har ju inga kameror som följer mig. Då hade det varit en annan sak, säger Ingela Sten.

Sandvikenkvinnan har ställt upp som testperson. Hon är en av 18 seniorer i Sverige som just nu provar på att ha rörelsesensorer i hemmet kopplade till en dator som först läser in hur deras vardagsrutiner ser ut och därefter larmar vid kraftiga avvikelser.

Vill bo kvar

Eftersom det inte är skarpt läge går sms om avvikelser i dag bara till Ingela själv. Men hennes känsla är god.

Ja, jag är jättepositiv. Otryggheten är det värsta med att bo själv. Att kombinera ett vanligt trygghetslarm med det här systemet vore helt perfekt den dagen jag behöver det.

För Ingela Sten är det viktigt att kunna bo kvar hemma i kedjehuset så länge som möjligt. Hon har inställningen att hon helst vill bo kvar ”tills de bär ut mig”. För att underlätta vardagen använder hon robotdammsugare och robotgräsklippare.

Ingela Sten

Ingela Sten känner sig inte övervakad. ”Det hade varit annat om jag hade haft kameror som följt mig”, säger hon.

Han blir duktig bara han lärt sig att hitta i huset, skojar hon och pekar på dammsugaren som kört fast i köket.

Nytt tänk

Sedan en tid tillbaka sitter det rörelsesensorer, stora som pingisbollar, på fem ställen i huset samt en särskild senor vid ytterdörren som indikerar när Ingela går ut.

Utrustningen i sig är ingen nyhet och det är inga större pengar det handlar om. Det är beprövad teknisk apparatur som finns att köpa för en hundralapp eller två ute i affärerna.

Det nya är sättet att tänka och använda sensorerna på. Knepet är att kunna bygga ihop en gemensam plattform och få Larmcentral 2.0 att fungera ihop med annan utrustning som exempelvis hemtjänsten använder.

Försökspersonerna är väldigt positiva, säger Rose-Marie Beming.

Praktiska problem som dykt upp och som måste lösas är att sensorerna som används har för kort räckvidd och att batteridriften utgör en osäkerhetsfaktor. Annars verkar systemet fungera ungefär som det är tänkt.

Vill man kan man bygga på det med utrustning som mäter exempelvis puls, blodtryck eller ångest. Det går att utveckla det hur mycket som helst.

Hur ser du på Sandvikens kommuns engagemang i arbetet med välfärdsteknik?

Jättepositivt. De som företräder Sandviken är öppna och inställda på att vara med och driva utvecklingen framåt. De har förmågan att se in i framtiden.

Text och foto: Mats Jonsson


Fakta Användarföreningen

Användarföreningen startade hösten 2015. Det är ett nätverk av kommuner och företag med Sveriges tekniska högskolor som samarbetsnoder.

Nätverket har som ambition att ta fram nya, smarta och kostnadseffektiva lösningar inom äldreomsorgen. Både för äldre personer och för vårdgivarna.

Andra exempel

  • E-handel. Används framgångsrikt i Järbo och ska införas inom alla hemtjänstområden. Beställningar görs via Ipads. Butikerna plockar ihop färdiga varukassar. Omsorgstagarna får bättre överblick över butikernas utbud. Ett roligare och enklare sätt att handla på för omsorgstagarna som frigör tid för personalen som kan användas för personlig omvårdnad.
  • Robotduschar. Ska testas i Ängsbackens nya spaavdelning. Fungerar det som det är tänkt ska det ge bättre arbetsmiljö, minskad risk för fallskador, ökat välbefinnande samt bättre hygien och därmed minskad risk för smittspridning.
  • UV-lampor. Testas på bland annat Rosengården. Utvärderingen ska visa om boende och personal blir friskare och om exempelvis vinterkräksjuka kan undvikas.
  • Nyckelfria lås. Har monterats in i alla hemtjänstområden i Sandviken. Närmare 1 000 lås aktiverade. Mobiltelefoner används i stället för nycklar. Ökar säkerheten och tryggheten för personer som har hemtjänst. Innebär också minskat resande för personalen

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Ingela Sten

Ingela Sten är en av testpersonerna som provar nya larmsystemet med rörelsesensorer.