Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandviken mot 2030

Nu har alla medborgare i kommunen möjlighet att vara med och påverka Sandviken kommuns framtida utveckling. Översiktsplan för Sandvikens Kommun 2030 är ute på samråd.

Planen är vägledande för bland annat bebyggelseutveckling och kulturmiljöer.

Att leva i Sandvikens kommun påverkas av många faktorer. Översiktsplanen beskriver i stora drag var Sandviken ska växa och utvecklas men även hur natur, friluftsliv, kommunikationer och infrastruktur utgör en del i ett miljömässigt hållbart samhälle, berättar Raul Johnson, projektledare för översiktsplanearbetet

Förslag för varje tätort

Översiktsplanen innehåller ett planförslag för varje tätort med sina specifika förutsättningar.

Planen beskriver bland annat tänkbara utbyggnadsområden för bostäder, verksamhetsområden, industri, skola och  förskola, berättar Raul.

Ta chansen – tyck till

Alla medborgare är välkomna att lämna synpunkter fram till den 31 mars 2018.

Läs mer, ta del av material eller lämna synpunkter

Informationen finns också tillgänglig i utställningar i anslutning till varje bibliotek i kommunen.

Sidan uppdaterad: 2017-12-19 09.33
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Sandviken mot 2030