Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens förskolor kemikaliebantar

Nu satsar vi på ett mer systematiskt arbete med kemikalier i förskolemiljön. En ny handlingsplan ger tydliga riktlinjer. All personal kommer också att gå en utbildning för att öka sin kunskap och medvetenhet på området.

Nu ser vi över miljön i samtliga förskolor för att bli mer kemikaliesmarta, berättar Anita Persson, skolformschef på Sandvikens Kommun.

En viktig del handlar om att se över vad som finns idag på förskolan och rensa bort sådant som barnen inte bör ha i sin omgivning och leka med. Handlingsplanen finns som stöd i detta arbete.

Den nya handlingsplanen börjar användas i alla förskolor till hösten 2017. Planen ger tydliga riktlinjer för hur arbetet ska genomföras.

Utbildning för förskolepersonal

För att få mer kunskaper och öka sin medvetenhet inom området kommer alla medarbetare i förskolan att genomföra en webbutbildning. Även Stockholm stad har använt utbildningen för sin personal.

Våra förväntningar är att det här mer systematiska arbetssättet kommer att ge positiva förändringar i förskolans utbildning och miljö, säger Anita Persson.

Fakta – barn och kemikalier

Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Det beror bland annat på att barns kroppar inte är färdigutvecklade. Barn andas till exempel snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. De utforskar dessutom sin omgivning genom att smaka och suga på saker och har en tunn och ömtålig hud. Det medför att om de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen kan de ändå få i sig mer.

Vissa ämnen som är hormonstörande kan dessutom påverka barnens utveckling negativt. Att minska mängden farliga kemikalier är även viktigt utifrån risken för den så kallade cocktaileffekten. Cocktaileffekten innebär att även om varje enskilt ämne inte överstiger tillåtna gränsvärden, så kan de tillsammans få en mycket större effekt och vara potentiellt farligare än det enskilda ämnet.

Mer information

Anita Persson, skolformschef
Telefon: 026-241937
E-post: anita.persson@edu.sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-06-15 13.56
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

The Hit Brothers