Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens individ‐ och familjeomsorg anställer fler socialsekreterare

Sandvikens kommun har engagerade socialsekreterare som vill göra skillnad i människors liv, och samtidigt utvecklas i sin yrkesroll. För att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö och på så sätt höja kvaliteten i det sociala arbetet har politiska beslut fattats om utökad bemanning.

Sandvikens kommun har liksom flertalet av landets kommuner haft en hög personalomsättning av socionomer på socialsekreterartjänsterna. En rad insatser har initierats de senaste åren för att skapa bättre förutsättningar för socialsekreterarna, och förvaltningen börjar se resultat.

Lagändringar och statliga direktiv har lett till nya och fler arbetsuppgifter, men bemanningen har inte justerats i takt med de förändringar som skett. Med anledning av det har politiska beslut fattats om att förstärka bemanningen inom förvaltningen med sammanlagt 14 tjänster fördelade inom barn‐ och ungdomsvården, vuxenvården och försörjningsstöd.

– ”Vi har oerhört duktig personal som gör ett fantastiskt jobb. Genom att utöka antalet socialsekreterartjänster ges de bättre förutsättningar att utföra sitt viktiga arbete och därigenom bidra till positiva förändringar i människors liv”, säger Individ‐ och familjeomsorgsnämndens ordförande Hans‐Olov Frestadius.

Förvaltningschef Anna Danielsson instämmer och säger –”Jag är väldigt glad över att politikerna har hörsammat förvaltningens behov och skapat ekonomiskt utrymme för personalförstärkningen. Det ger oss ännu bättre möjligheter att skapa en socialtjänst med hög kvalitet för våra medborgare.”

Rekryteringen av ny personal pågår under hösten. Totalt finns idag lite mer än 40 socialsekreterartjänster inom förvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2015-09-28 15.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Höstlöv