Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens kommun beviljas 10 miljoner för digital företags­utveckling

Sandvikens kommun har beviljats treårig finansiering för projektet Säker Virtuell Industri. Sandbacka Science Park ansvarar för projektet och FindIT kommer att driva det.

Projektet syftar till att stödja regionens industrinära företag i den pågående, digitala utvecklingen. Den 19 december kom beskedet att projektet beviljats hos Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige. Projektperioden kommer att löpa under år 2019-2022 med en budget om 9 985 000 miljoner kronor.

”Det är viktigt för tillväxten”

Genom en treårig insats kan Sandbacka Science Parks projektbaserade verksamhet FindIT bidra till att stärka forskning, digital utveckling och innovation i region Gävleborg och Dalarna. Projektet Säker Virtuell Industri kommer att fokusera på att stärka regionens industrinära små- och medelstora företag för ökad konkurrenskraft.

Det här möjliggör att vi kan fortsätta att stödja små- och medelstora företag i Sandvikens kommun och i regionen med viktiga utmaningar kring digitalisering och IT-säkerhet. Det är viktigt för tillväxten att företagen hos oss hänger med i utvecklingen när det gäller dessa frågor både för att kunna utvecklas och växa. Det är också en fantastisk möjlighet att kunna ta till vara på den kompetens och de nätverk som IT-klustret FindIT byggt upp under sina 10 yrkesverksamma år i kommunen, säger Malin Rogström, utvecklingschef Sandbacka Science Park.

Regional insats för att hantera den snabba utvecklingen

Projektet kommer att bidra till en ökad samverkan mellan företagen och samhällets drivande IT-krafter. Det är genom samverkan som projektet ser att det kan skapas gnistor i utvecklingen så nya idéer och innovationer kan växa fram.

Inom ramen för projektet kommer FindIT att arbeta utifrån två nya fokusområden: industrins nya digitala verktyg och digital säkerhet. FindIT har identifierat 250 industrinära företag som har potential att växa och bli mer konkurrenskraftiga med hjälp av digitala verktyg. Det här projektet är en regional insats för att tillsammans hantera den snabba utvecklingen. Stödet handlar om att vi tillsammans med företagen kommer att undersöka hur de kan använda digitala verktyg så som artificiell intelligens, virtuell verklighet och 5G mobilnät i syfte att stärka den befintliga verksamheten, säger Sara Edin, processledare FindIT.

Projektet får extern finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Gävleborg och Region Dalarna.

Mer information

Läs mer om FindITlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FindIT beviljas 10 miljoner för digital företagsutvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2018-12-20 10.21
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sandbacka Park