Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandvikens kommun bidrar till minskad energianvändning

Vi vill föregå med gott exempel och bidra till minskad energianvändning. I år prioriterar Sandvikens kommun de viktiga grupperna barn och äldre, samt belysning i offentlig miljö.

Energimyndigheten uppmanar alla att minska energianvändningen. Det bidrar till sänkta priser för alla. Elpriserna väntas stiga i vinter och det finns dessutom risk för elbrist.

Vi jobbar aktivt för att minska elanvändning i våra fastigheter och verksamheter, men inte främst av ekonomiska skäl eftersom vi har ett bundet elavtal. Som kommun vill vi föregå med gott exempel och bidra till minskad energianvändning och sänkta elpriser för våra medborgare, säger Pär Jerfström, kommundirektör.

Exempel på andra åtgärder är pausade inspektioner av gatubelysningen eftersom det innebär att belysningen tänds dagtid. I stället kommer fel åtgärdas efterhand som de upptäcks.

Vi prioriterar barn, äldre och offentlig miljö

Vår officiella vinter och julbelysning i offentlig miljö kommer att behållas för att skapa en känsla av trygghet och välkommande för våra medborgare. Däremot ändrar vi våra rutiner och sätter upp belysningen senare och tar ner den tidigare än vanligt.

Barn och äldre är viktiga grupper som vi tar extra hänsyn till. I skolmatsalar kommer vi att ha julbelysning i anslutning till måltider och även i de allmänna utrymmena i omsorgsboenden för våra äldre, säger Pär Jerfström.

I vanliga fall brukar vinterljusinstallationerna vara tända från den 1 november – 28 februari. I år tändes belysningen senare med start den 7 november. Den 13 januari börjar julgranarna tas ner. Därefter monteras installationerna ner enligt principen juligast först. Den 31 januari släcks de sista ljusen i vinterbelysningen, en månad tidigare än vanligt.

Fakta – Sandvikens kommuns energikostnader

Prognosen är att kommunens fastigheter har runt 10 miljoner kronor i elkostnader 2022. Vi använder i normalfallet ungefär 33 000 MWh per år.

Vi har i nuläget ett elavtal som är bundet, så när som på några procent, och riskerar alltså inte att drabbas så hårt av ökade kostnader.

Långsiktiga energibesparingsåtgärder

Vi har under flera år arbetat långsiktigt med energibesparingsåtgärder när det gäller ny och ombyggnad men även i den dagliga driften, bland annat genom att:

  • Optimerar drifttider för ventilation efter verksamheternas behov
  • Sprider ut och minskar effekttopparna
  • Släcka belysningen när lokaler inte används
  • Stänga fönster/dörrar för att undvika att släppa ut värme
  • vi har sedan flera år bytt ut el- och oljevärme mot fjärrvärme

I varje ny- och reinvestering så är energieffektivisering en viktig parameter. Exempel på åtgärder är:

  • Modern energieffektiv belysning
  • Ventilationsåtgärder
  • Installation av solceller
  • Installation av smart styrning av fastighetstekniska system
  • Vi sparar el i utemiljön

Sedan 2019 pågår ett arbete för att byta ut befintlig gatubelysning till Ledbelysning. Nuvarande tidplan för att byta ut alla lyktstolpar är tio år, men vi utreder nu möjligheterna att skynda på den processen.

Gatubelysningen tänds och släcks via skymningsrelän så att belysningen bara ska lysa när behovet är som störst.

Vi pausar inspektioner av gatubelysningen eftersom det innebär att belysningen tänds dagtid. I stället kommer fel åtgärdas efterhand som de upptäcks.

Vi behåller julbelysningen i offentlig miljö men ändrar våra rutiner

För att invånarna ska känna sig trygga kommer vinter- och julbelysningen vara kvar. Det ger inte bara en trevlig stämning utan ökar också känslan av trygghet.

Befintliga vinterljusinstallationer är uppe men det blir inga nya. Allt vinterljus är LED, det betyder att varje installation drar väldigt lite ström. Ett träd drar 43 watt, vilket är mindre än en vanlig glödlampa. Vi sparar inte mycket på att släcka, men det är ett viktigt symbolvärde att vi hjälps åt med att spara på elen.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Tända lampor.