Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandvikens kommun ger länets bästa företagsservice!

Vi fortsätter vår positiva utvecklingsresa bland Sveriges kommuner i service till företagare. Det visar den nationella kundundersökning som årligen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner. Vi har återigen förbättrat vårt Nöjd Kund Index (NKI) från plats 33 till plats 15, av 181 möjliga.

Undersökningen är en direkt kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service. Företagare har fått ge omdömen om hur deras ärenden hanterats inom områdena brand, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd när det gäller:

  • information
  • tillgänglighet
  • bemötande
  • kompetens
  • effektivitet

Det är väldigt glädjande att se det generellt starka resultatet som visar på en väl fungerande myndighetsutövning. Det är en grundpelare i vår service till att stödja våra lokala företag. Sandviken är i en mycket expansiv fas med stor efterfrågan på byggnation av både bostadstäder och verksamhetslokaler. Därför är det extra roligt med resultatet för bygglov som visar att vi växer utan att behöva göra avkall på kvalitén på service, säger Pär Jerfström kommundirektör på Sandvikens Kommun.

Femte plats i rankingen när det gäller bygglov

I bygglovsrankingen hamnar Sandviken på femte plats. Just bygglovshanteringen genomförs genom satsningen på Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, där Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner samverkar i en gemensam nämnd.

Ja, vad kul detta är. Jag tror att det som stärker oss bland annat är att vi tänker att det ska vara så enkelt som möjligt att nå oss, hitta information och förstå processerna när man står i begrepp att ansöka om något som vi beslutar om, säger Yvonne Andersson, förvaltningschef för Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning.

Förvaltningen jobbar med ständiga förbättringar så som:

  • e-tjänster som förbättrar tillgänglighet
  • förenklar att lämna in nödvändiga handlingar
  • en väg in och ut
  • förbättrar informationen både skriftligt och muntligt
  • kartlägger processer

Vi strävar efter att vara lyhörda för att utveckla det som efterfrågas. Fortsatt och utökad samverkan inom koncernen i syfte att slimma processer och därmed korta handläggningstider, hjälper också till att stärka upplevelsen för företagare, fortsätter Yvonne.

Hög kundnöjdhet kring serveringstillstånd

Kundnöjdheten med kommunens arbete kring serveringstillstånd är fortsatt mycket hög och avspeglas även detta år i NKI’s undersökning där man, även här, hamnar på 5:e plats på listan.

För oss är det fokus på bra dialog och relation med restauratörerna som är nyckeln. Vi har engagerade krögare och en gemensam målbild att vi vill erbjuda medborgarna trevliga mötesplatser med god service, säger Ann-Sofie Karlstedt, alkoholhandläggare.

Läs mer om undersökningen på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Personer som ser på en karta.