Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens Kommun om coronavirus, covid-19

Uppdaterad: 2020-03-27 15.16

Sandvikens kommuns verksamheter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger. Här hittar du samlad information och råd som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare.

Läget just nu

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. Vi hänvisar på denna sida till den bekräftade informationen som kommer från ansvariga myndigheter.

Senaste uppdateringar från myndigheter

Nyheter på sandviken.se och kommunala bolag

Kommunens arbete och inriktning

Sandvikens kommuns förvaltningar och bolag har under de senaste veckorna arbetat intensivt med att förbereda oss för konsekvenserna som Coronaviruset för med sig.

Vi arbetar nu i vår organisation för ”allvarlig händelse”. På detta sätt får vi en samlad bild över nuläget samt behov av stöd och resurser i våra verksamheter.

Inriktning för vårt arbete är att upprätthålla vårt samhällsuppdrag och säkerställa samhällsviktiga funktioner.
Vi har ett nära samarbete med Länsstyrelsen, Region Gävleborg och andra ansvariga myndigheter för att bromsa smittspridningen och bidra till ett starkt skydd för äldre som är den mest utsatta gruppen..

Vi följer och analyserar de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Gävleborg, med flera myndigheter ger och hjälper till att sprida fakta i våra kanaler och verksamheter.

Verksamheter inom förskola och grundskola

Om inget annat anges på den här sidan har verksamheterna samma service som vanligt.

Barn inom förskolan i Sandvikens kommun ska stanna hemma om barnet har förkylningssymtom.

Förkylningssymtom kan vara: hosta, snuva, feber, ont i kroppen, rinnande ögon, påverkade luftvägar eller påverkat allmäntillstånd.

Öppen förskola

Öppen förskolan vid

 • Sandvikens familjecentral
 • Storviks familjecentral

är stängda tills vidare, för att minska risken av spridning av virus till vårdpersonal och patienter på familjecentralerna.

Rekommendationer för äldreboenden och öppna förskolor (regiongavleborg.se)länk till annan webbplats

Verksamheter inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet inför distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset. Gymnasiesärskolan omfattas inte av distansundervisning

Distansundervisning rekommenderas för alla gymnasieskolor, högskolor och universitet (krisinformation.se)länk till annan webbplats

Bessemerskolan

I samråd med kommunchef och skolchef har vi beslutat att följa de rekommendationer som våra myndigheter nu gått ut med kring gymnasieskolorna. Det betyder att vi kommer att övergå till distansstudier i möjligaste mån.

De elever som har distansstudier erbjuds möjlighet att beställa kylda matlådor som hämtas på upphämtningsplatser i kommunen.

Vissa praktiska delar i de yrkesinriktade programmen är inte möjliga att hantera via distansundervisning. Dessa kommer därför att fortsätta genomföras på skolan. APL fortsätter som planerat. Varje yrkesprogram kommer att få fördjupad information om vad som gäller.

Gymnasiesärskolan kommer inte att omfattas av distansundervisning. Elever på gymnasiesärskolan ska stanna hemma vid förkylningssymtom.

Se mer information på bessemerskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Göranssonska skolan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen vid gymnasieskolor inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning.

Mer information gällande Göranssonska skolan får du genom att kontakta skolan www,goranssonskaskolan.comlänk till annan webbplats

Centrum för Vuxnas lärande

Teoretiska kurser och utbildningar övergår till distansundervisning snarast.
Inom vissa yrkesutbildningar kommer skolledningen tillsammans med personalen ta beslut utifrån praktiska förutsättningar samt elevernas utbildningsbehov och personalens möjligheter att beakta hälsa och säkerhet.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med den 18 mars 2020 att undervisningen inom vuxenutbildning inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom distansundervisning. Rekommendationen syftar till att bromsa spridningen av covid-19 i samhället.
Mer information för elever kommer på sandviken.se/cvl

Västerbergs folkhögskola

Region Gävleborg följer rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att införa distansundervisning på folkhögskolorna. Distansundervisning ges från och med onsdag 18 mars 2020 och gäller tills Folkhälsomyndigheten meddelar annat. Kontakta Västerbergs folkhögskola om du har frågor.
Se mer information från Västerbergs folkhögskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PRO Gysinge folkhögskola

Kontakta PRO Gysinge folkhögskola om du har frågor.
PRO Gysinge folkhögskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Färnebo folkhögskola

Kontakta Färnebo folkhögskola om du har frågor.
Färnebo folkhögskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamheter inom vård och omsorg

Smittskyddsläkaren i Gävleborg rekommenderar att alla omsorgsboenden (särskilda boenden och/eller vård- och omsorgsboenden) där äldre personer över 65 år har sitt boende, ska införa besöksrestriktioner/besöksförbud.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla med symtom som snuva, hosta eller feber ska försöka låta bli att träffa andra människor.

Rekommendationer för äldreboenden och öppna förskolor (regiongavleborg.se)länk till annan webbplats

Vård- och omsorgsboenden (äldreboenden)

På rekommendation av smittskyddsläkaren i Region Gävleborg inför vi besöksförbud på alla vård- och omsorgsboenden tills vidare.

Endast absolut nödvändiga besök är tillåtna i samråd med Enhetschef eller sjuksköterska. Avsikten med åtgärden är att den minskar risken för att viruset ska spridas.

Rekommendationer för äldreboenden och öppna förskolor (regiongavleborg.se)länk till annan webbplats

LSS-gruppbostäder

 • Gruppbostaden Thore Petré har besöksförbud.
 • Övriga LSS-gruppbostäder avråder från besök.

Dagverksamheter och verksamhet för korttidsvistelser

 • Dagverksamheten Svea och Tallhöjden är stängda t.o.m. 2020-05-31
 • Vallbacksgården korttidsvistelse avråder från besök.
 • Rosengården och Karl-Johansgårdens korttidsvistelse har infört besöksförbud i enlighet med Region Gävleborg.

Träffpunkter och matserveringar för externa gäster

Alla träffpunkter och matserveringar för externa besökare inom Omsorgsförvaltningen är stängda tills vidare.

Verksamheter inom Göranssonska Stiftelserna

Göranssonska Stiftelsernas ledning har valt att stänga verksamheterna för äldre som en försiktighetsåtgärd med anledning av Coronaviruset. Notera att stängningen inte beror på misstänkt smittspridning. Den görs utefter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Från och med fredagen den 13 mars 2020 stängs Göranssonska Stiftelsens gårdar, kontoret och alla öppna verksamheter samt hembesök för äldre tills vidare.

Mer information och kontakt via Göranssonska stiftelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamheter inom kultur, fritid och evenemang

Om inget annat anges på den här sidan har verksamheterna samma service som vanligt.

Till och med den 28 mars 2020 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat och regeringen beslutat att allmänna och offentliga evenemang med fler än 500 besökare ställs in.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Från och med den 29 mars 2020 fattade regeringen ett beslut om att införa ett förbud mot allmänna och offentliga sammankomster med fler än 50 personer. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om vad förbudet innebär på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också ta del av Polisens informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur de jobbar utefter det nya förbudet.


Kommunen stödjer detta och det gäller fram till dess att rekommendationen och beslutet hävs. Det här är för din trygghet som besökare på evenemang och offentliga tillställningar. Vi jobbar nära berörda myndigheter och vidtar de åtgärder som behövs i enlighet med regeringens beslut.

Det finns i dagsläget inget förbud att vistas i större folksamlingar som till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Privata tillställningar omfattas inte av förbudet. Det som avgör är om tillställningen riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla med symtom som snuva, hosta eller feber ska försöka låta bli att träffa andra människor.

Vi ber dig som besökare att hålla dig uppdaterad kring kommande evenemang på sandviken.se/visitsandviken och ser framemot att i framtiden återigen kunna erbjuda attraktiva mötesplatser för er!

Riktlinjer för mindre sammankomster

Folkhälsomyndigheten har tagit fram fördjupad information och en mall för riskbedömning att använda vid arrangemang:
Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Göransson Arena

Göransson Arena följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om publika evenemang m.m. Se mer information om verksamheten på goranssonarena.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Göransson Arena stänger restaurangen från och med 30 mars, mer information på goranssonarena.se

Kulturskolan

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller hygieniska åtgärder samt eventuellt uppdaterade beslut från regeringen. Vi vill även uppmana elever, vårdnadshavare och besökare att tänka på sin omgivning och sina medmänniskor. Har du symtom, även milda, vänligen avstå besök och lektioner tills du är symtomfri.

Läs senaste uppdateringar om aktiviteter och evenemang på sandviken.se/kulturskolanlänk till annan webbplats

Återvinning och sophämtning

Renhållning är klassat som en samhällsviktig verksamhet och Gästrike återvinnare vidtar försiktighetsåtgärder samt planerar för att säkerställa hur de ska upprätthålla uppdrag inom verksamheten.

Mer information från Gästrike Återvinnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandviken Energi AB

Ändrade öppettider i kundservice receptionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Göransson Arena AB

Göransson Arena AB varslar medarbetare. Restaurangen stängs från 30 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagare och näringsliv

För dig som är företagare

Sandvikens Kommun har i ett första steg infört en rad åtgärder för att stötta våra lokala företag. Läs mer om information och stöd till företagare med anledning av Coronaviruset

Leverantörer till kommunen och kommunala bolag

För dig som är leverantör till kommunen eller till ett av våra kommunala bolag tipsar vi om verksamt.selänk till annan webbplats. Vi förstår vikten av att hitta affärsnyttig information och på Verksamt finns mer information och tips.

Vi har sammanställt frågor och svar till våra leverantörer med anledning av coronaviruset.

Information för leverantörer med anledning av Coronaviruset

Om du har frågor om kommunens verksamheter

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida. Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Om du känner oro eller har frågor om coronaviruset

Om du känner oro, har allmänna frågor om coronaviruset, hur myndigheterna hanterar situationen, ring 113 13. Eller läs Frågor och svar om Covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda korsets stödtelefon

Känner du oro över covid-19 och vill ha någon att prata med? Då kan du ringa Röda Korsets stödtelefon, 0771-900 800. Den har öppet på vardagar mellan klockan 12-16. Alla samtal är anonyma.

Om du har symtom

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Läs på 1177 - Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur och när du behöver kontakta vården.

Digital coronamottagning

Med Region Gävleborgs digitala coronamottagning kan du enkelt komma i kontakt med vården vid symtom eller frågor om coronaviurset.
Region Gävleborg - Digital coronamottagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Var rädd om våra äldre

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka äldre personer. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Uppdaterad: 2020-03-27 15.16

Sidan publicerad: 2020-02-28 14.22
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Virus