Sandvikens kommun säger ja till att bekämpa mygg längs Nedre Dalälven

Sandvikens kommun ställer sig i ett remissvar på Miljödepartementets remissförfrågan positiv till bekämpning av översvämningsmygg i områdena kring Nedre Dalälven, där bland annat Gysinge och Österfärnebo ingår.

Under nästa vecka väntas regeringen ta ett beslut om detta. Det är NEDAB, Nedre Dalälvens Utveckling AB, som har ansökt om att under en treårsperiod, 2020-2022, få bekämpa larver av översvämningsmygg inom Natura 2000-områden vid Nedre Dalälven.

Sandvikens kommun säger i yttrandet att Natura 2000-områdena Jordbärsmuren-Ålbo, Spjutholmen och Tjursöarkipelagen i Gävleborgs län också bör omfattas för bekämpning av översvämningsmygg.

Enskilt och allmänt intresse

Sandvikens kommun anser att det finns ett stort enskilt och allmänt intresse av att bekämpning utförs. För att bekämpa myggen ska medlet Vectobac G användas. Det är samma medel som tidigare använts i bekämpningarna.

Myggbekämpningen i Nedre Dalälven är av stor betydelse för oss i Sandvikens kommun. Bekämpningen är till för att det ska vara möjligt att kunna bo och leva i hela vår kommun, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande.


Läs mer!

Naturvårdsverkets ansökan och tidsplan kring myggbekämpning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NEDAB och deras arbete med biologisk myggkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Mygga