Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens Kommuns gymnasieskola i nationell jämförelse?

Öppna jämförelser ger en översiktlig bild av resultaten i gymnasieskolan, både nationellt och för Sandvikens kommun. Rapporten används för att analysera skolans resultat och skapa en långsiktigt positiv utveckling.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i dag publicerat sin årliga rapport Öppna jämförelser för gymnasieskolan avseende kostnader och resultat. Rapporten bygger på fakta från Bessemerskolan läsåret 2014-2015.

Andelen gymnasielever som erhåller examen inom tre år ligger på 57% vilket är något sämre än riksgenomsnittet. Om vi i stället ser till andelen elever som erhåller examen inom fyra år så uppgår siffran till 67 % vilket är i nivå med Sverige i stort. Förklaringen till detta kan bland annat bero på att kommunen relativt sett har många elever som studerar på Introduktionsprogrammet samt att ett antal elever på riksidrottsgymnasiet valt att studera på fyra år.

Den genomsnittliga betygspoängen ligger något högre än för landet som helhet. Tar man även hänsyn till socioekonomiska faktorer presterar gymnasieskolan betygsmässigt bättre än prognostiserat, i denna kategori placerar vi oss på plats 25 av landets kommuner.

Betygsgenomsnittet är 14, 3 för kvinnor och 13,8 för män, vilket visar på små skillnader mellan könen, jämfört med övriga kommuner. De högskoleförberedande programmen visar på ett högt betygsgenomsnitt som placerar kommunen högt på rankinglistan. Större andel kvinnor än män uppnår högskolebehörighet, vilket också gäller landet som helhet.

Nettokostnad per elev (2014) har minskat från föregående år men är högre än för övriga landet, 119 168 kr att jämföra med 110 729 kr. Detta beror bland annat på den stora andelen elever på yrkesprogram, som har en högre kostnad per elev i förhållande till de teoretiska programmen.

På Sveriges kommuner och landstings sida finns rapporten i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2016-09-08 10.30
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild