Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens Kommun står för sitt ord och Viktor är nu skuldfri

Gemensam information från Sandvikens Kommun och Viktor Karlssons familj. I vintras aktualiserades den tragiska olycka som drabbade pojken Viktor för 6 år sedan då han skadades av ett fallande fotbollsmål. I Tingsrätten dömdes Viktor att betala 280 000 i rättegångskostnader till Sandvikens Kommun. En summa som av alla sågs som orimlig och orättvis mot ett barn som skadats i en olycka. Sandvikens Kommun lovade att med barnets bästa i första rummet presentera en lösning som gjorde att Viktor blev skuldfri utan att Sandvikens Kommun skattebetalare fick stå för kostnaderna.

Parterna har nu träffat en överenskommelse som gör att Viktor blir skuldfri. Istället är det kommunens försäkringsbolag som går in och täcker denna kostnad. På det sättet drabbas inte heller Sandvikens Kommuns skattebetalare. Samtidigt drar båda parter tillbaks sin överklagan till hovrätten.

– Vi gör som vi lovat och presenterar en lösning med barnets bästa i fokus utan att kommunens skattebetalare drabbas, säger Ann-Katrin Sundelius, kommundirektör. Jag tycker att denna uppgörelse och det faktum att vi försäkrar alla barn i kommunen visar att vi vill erbjuda en trygg kommun för alla barn. Så även om det skulle ha varit värdefullt för oss, och övriga kommuner i Sverige, om Hovrätten klargjort vilket ansvar kommunen som markägare har när olyckor händer på vår mark och människor skadar sig - men under rådande omständigheter och för Viktors bästa känns det skönt att kunna avsluta det här.

– Detta är en lättnad för Viktor och hela vår familj, säger Linda Karlsson mamma till Viktor och fortsätter. Viktor får bära med sig de skador och men han fick efter olyckan men det blir nu skönt att lämna rättegång, kronofogden och skadestånd bakom oss. Viktor erhöll livshotande skador av olyckan och jag är glad över att han har fått saken prövad i domstol, vi hade gärna sett Hovrättens prövning av målet men på grund av risk för ytterligare rättegångs kostnader är vi nöjda med denna överenskommelse som betyder att Viktor Karlsson har fått sin sak prövad i första instans utan kostnader. Nu hoppas vi att det kan inträda en lag eller reglering på hur mål ska vara förankrade inom spontan idrott så liknande olyckor ej inträffar i framtiden.

Bakgrund

För 6 år sedan lekte Viktor och hans kamrater på Kommunens allmänna platsmark (ingen kommunal fotbollsplan), men gräsmattan klipptes och där det fanns två fotbollsmål utplacerade. Vid försök att resa upp målet föll det olyckligt över Viktor som skadade sig.

Viktor var oförsäkrad men via Sandvikens Kommun, som försäkrar alla barn i kommunen med både en reseförsäkring och en så kallad olycksfallsförsäkring, har Viktor fått en viss ersättning för sina skador.

Viktors föräldrar ansåg att Sandvikens kommun hade ansvar för olyckan och frågan prövades i Tingsrätten. Tingsrätten säger i sin dom att kommunen hade ansvar för målet, men inte kunde ställas till svars för olyckan och friades därmed från skadeståndsansvar och Viktor Karlsson tilldömdes att betala ca: 280 000 kr av Sandvikens kommuns rättegångskostnader.

Parterna försökte hitta en lösning i samförstånd i enlighet med vad man nu har kommit överens om, men då tidsfristen var på väg att löpa ut överklagade båda parter domen. Kommunen överklagade fördelningen av rättegångskostnaderna och Viktor överklagade i ansvarsfrågan.

För Sandvikens kommuns del har hela ärendet varit ett försäkringsärende och när Viktor av Tingsrätten ålades att betala måste det enligt försäkringsvillkoren ske en verkställighet för att fastställa Viktors betalningsförmåga, vilket genomfördes av Kronofogdemyndigheten.

Viktor Karlsson är beviljad rättshjälp i målet, men rättshjälpen täcker bara Viktors egna rättegångskostnader men inte motpartens och Kronofogden fastställde att Viktor saknade betalningsförmåga för det utdömda beloppet.

Därefter har Kommunen tillsammans med sitt försäkringsbolag försök att hitta en lösning så att Viktor ska bli fri sin skuld på 280 000 kr samt att dessa kostnader inte heller skall drabba skattebetalarna i Sandviken och vi är nu glada att kunna presentera en sådan lösning.

Sidan uppdaterad: 2015-07-13 11.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild