Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Sandvikens nya distributions­central en miljövinst

Fram till 2012 körde ett tiotal lastbilar 350 mil i veckan med gods till olika leveransställen i Sandvikens kommun. Idag räcker det med två lastbilar och 100 mil, tack vare den nya distributionscentralen. Lastbilarna körs dessutom på miljövänlig biogas som tillverkas av matavfall i Forsbacka.

Det finns flera fördelar med den nya distributionscentralen; Minskade körsträckor, mindre tung trafik på skolgårdar och förskolor, lägre utsläpp av partiklar och försurande ämnen. Dessutom bidrar centralen till 80% lägre utsläpp av koldioxid.

Inspirerades av Borlänge kommun

Maria Eriksson är Servicechef på Sandvikens kommun och en av drivande krafterna bakom den.

Vi började prata om den redan 2007 när vi inspirerades av Borlänge. Där hade sju kommuner gått samman och körde gemensam livsmedelsdistribution. Kommunerna runt Sandviken var då inte intresserade av en sådan lösning och vi jobbade vidare. Värnamo kommun visade sig ha en lösning som passade oss – en distributionscentral för alla typer av gods, inte bara livsmedel. Då ramlade poletten ned, säger Marie Eriksson.

Idag har vi centralkök och distributionscentral på Tunaområdet, i norra utkanten av Sandviken. Tack vare att vi har distributionscentral och centralkök på samma ställe kan vi samnyttja personal och samtidigt ha kontroll på hela leveranskedjan. Alla transporter ut från distributionscentralen sköts av en upphandlad leverantör, SH Transporter i Gävle, som ansvarar för personal och fordon.

Varför har Sandvikens kommun byggt en egen distributionscentral?

Det fanns fyra huvudanledningar till det: miljö, arbetsmiljö/säkerhet , ekonomi och ökad andel lokala leverantörer. Innan vi hade en distributionscentral fick leverantörerna själva köra ut sina varor till våra verksamheter. En leverantör kom med toalettpapper, en annan med grönsaker och en tredje med mejerier. Det kunde komma fem lastbilar per dag till en förskola. Nu räcker det ofta med en leverans i veckan. Vi kunde sällan använda lokala leverantörer eftersom de ofta saknar eget distributionssystem. Idag räcker det att de levererar till distributionscentralen, vilket ger oss större möjligheter att handla lokalt.

Har ni fått de fördelar ni räknade med?

Ja! Jag är väldigt stolt över vår lösning. Det har verkligen varit en läroperiod för oss, men nu har det snart gått ett år och verksamheten fungerar bra. Naturligtvis finns det fortfarande saker att trimma, men målen för miljö, arbetsmiljö, säkerhet, ekonomi och antal lokala leverantörer har uppnåtts enligt plan.


Lastbil sedd från sidan med texten "vi drivs av ditt matavfall".

Lastbilarna körs på miljövänlig biogas som tillverkas av matavfall i Forsbacka.Fakta - distributionscentralen och centralköket i korthet

 • Togs i bruk till skolstarten 2018
 • Två lastbilar klarar alla leveranser inom hela kommunen
 • Minskat antal körda mil från 350–100 mil/ vecka
 • Mindre trafik i känsliga miljöer (skolor, förskolor, tätort)
 • 80% lägre utsläpp av koldioxid
 • Lägre utsläpp av partiklar och försurande ämnen (NOx)
 • Samordning mellan distributionscentral och centralkök ger kontroll på hela kedjan
 • Distributionscentralen optimerar fyllnadsgrad i lastbilarna
 • Lokala leverantörer behöver inte ha eget transportsystem annat än till DC
 • Lägre transportkostnader
 • Från att tidigare ha använt en stor andel hel- och halvfabrikat, lagas den mesta maten idag från grunden.
 • Cirka 6 000 måltider om dagen lagas och transporteras till förskola, skola och seniorer i kommunen.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Lastbil intill lastkaj

Maria Bleckert har precis backat in en av de två biogaslastbilar till distributionscentralen för att lasta varor.